Dziś jest: wtorek 2 marca 2021 Imieniny: Heleny, Henryka, Halszki
PLENDE A- A A+

Ogłoszenie o naborze kandydatów na czlonków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ


Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.           

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Miasta  i Gminy Młynary, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorących udział w konkursie ofert. Do prac komisji nie mogą być powołane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. 

Wymagania ogólne dla kandydatów na członków komisji konkursowej 

Członkami komisji konkursowej, mogą być przedstawiciele organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.         
  2. Posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji i realizacji projektów – minimum 1 zrealizowany projekt.  
  3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
  4. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych. 

Zadania komisji konkursowej

  1. Ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
  2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego.
  3. Proponowanie podziału środków z wybranych ofert.
  4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
  5. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, może powołać komisję konkursową bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe. 

Miejsce i termin składania zgłoszeń 

Zgłoszenia na załączonym formularzu należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób: „Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2020 roku” – w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Młynary, adres ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2021 roku.

Załącznik:

  1. Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej
Wyświetleń: 40
Kalendarz
«
Marzec 2021
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Aktualności
|
KORONAWIRUS
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Programy krajowe
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
"Prosto z Młynar" - Gminny Biuletyn Informacyjny
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Sołectwa
|
Turystyka
|
Dla przedsiębiorców
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy