Dziś jest: poniedziałek 28 września 2020 Imieniny: Luby, Wacława, Salomona
PLENDE A- A A+
Zmiana harmonogramu wywozu odpadów komunalnych
Data: 2020-09-25 11:29 | Komentarzy: 0

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Informujemy, że od dnia 01 października 2020 roku na terenie Gminy Młynary następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

NAJWAŻNIEJSZE !

  • Zmienia się częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych. Odbiór będzie odbywał się co tydzień, z każdej nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Młynary.
  • Zmieniają się terminy odbioru odpadów segregowanych.

Od dnia 01 października 2020 roku prosimy o wystawianie odpadów zgodnie z nowym harmonogramem.

Harmonogram można pobrać ze strony: bip.mlynary.pl zakładka: Gospodarka odpadami → Harmonogramy.

Załącznik:

Oferta zajęć stałych w Ośrodku Kultury
Data: 2020-09-25 11:16 | Komentarzy: 0

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
Data: 2020-09-23 14:17 | Komentarzy: 0
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 30 września 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24.06.2020 r. oraz protokołu z XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19.08.2020 r.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok,
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
d) zmiany Uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wykonanie dokumentacji projektowej,
e) ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Gminę i Miasto Młynary,
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
b) określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiący gminny zasób nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,
c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Młynary a Gminą Milejewo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca miejscowości Majewo, Gmina Milejewo,
d) określenia średniej ceny jednostki paliwa,
e) zmiany uchwały nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
f) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej,
g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Młynary.
h) rozpatrzenia skargi na niedostosowanie oficjalnego serwisu internetowego Gminy Młynary
i) odwołania Skarbnika Gminy,
j) powołania Skarbnika Gminy,
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
 
W związku z posiedzeniem Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury, która odbywa się w dniu jutrzejszym 24.09.2020r. (czwartek) oraz posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która odbywa się w dniu 30.09.2020 r. (środa) informuję, że przedstawiony porządek obrad może ulec zmianie.
 
Mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Młynarach odbywać się będą bez obecności publiczności. Wstęp na Sesję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.
 
                                                                         Przewodniczący 
                                                              Rady Miejskiej w Młynarach
                                                                       /-/ Karol Jóźwiak
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji
Data: 2020-09-23 13:28 | Komentarzy: 0
ZAWIADOMIENIE
Informuję, że przedsesyjne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 30 września 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Komisji, które odbyło się 11 grudnia 2019 r.
4. Zbadanie zasadności skargi złożonej przez prezesa zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. na niedostosowanie oficjalnego serwisu internetowego Gminy Młynary do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.
 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się bez obecności publiczności. Wstęp na Komisję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.
 
                                                 Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
                                                                              /-/ Beata Kmito
Rozkład jazdy autobusów PKS. Przystanek: Młynary (Rynek)
Data: 2020-09-21 11:25 | Komentarzy: 0

Quiz o Młynarach
Data: 2020-09-21 09:28 | Komentarzy: 0

Kiedy Młynary odzyskały prawa miejskie? Z jakimi miastami nawiązały współpracę? Co znajduje się w ich herbie?

Czy znasz odpowiedź na te pytania?
Sprawdź, ile tak naprawdę wiesz o swojej gminie.

Co wiesz o Młynarach?

Ogłoszenie
Data: 2020-09-18 13:48 | Komentarzy: 0
Awaria sieci wodociągowej
Data: 2020-09-18 10:31 | Komentarzy: 0

❗️❗️❗️  Awaria sieci wodociągowej ❗️❗️❗️

Informuje się, że w dniu 18.09.2020 r. w godzinach 10.40-12.40, w związku z awarią sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie od ul. Dworcowej w Młynarach w kierunku Młynarskiej Woli i Bronikowa.

Kalendarz
«
Wrzesień 2020
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aktualności
|
KORONAWIRUS
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy