Dziś jest: piątek 22 lutego 2019 Imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra
PLENDE A- A A+

Podpisanie listu intencyjnego w Młynarach

W dniu 04 grudnia 2015 r. gościliśmy w naszym mieście delegację z Miasta Ladushkin z Obwodu Kaliningradzkiego. W skład delegacji weszli Pani Galina Maksimchuk reprezentująca administrację rządową w Obwodzie Kaliningradzkim, Szef administracji Miasta Ladushkin Pan Maksim Doroshevich oraz Zastępca szefa administracji Pani Tatiana Martynowa. Trzyosobowa delegacja podczas swojej wizyty odwiedziła Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, Zespół Szkół w Młynarach, Przedszkole oraz Nadleśnictwo Młynary

W trakcie spotkania odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego, w którym strony zadeklarowały chęć zawarcia porozumienia w celu umocnienia więzi i współpracy pomiędzy Miastem Ladushkin a Miastem i Gminą Młynary.

Podpisanie listu intencyjnego było następstwem uchwały nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Gminę Młynary listu intencyjnego o współpracy partnerskiej z Miastem Ladushkin w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.

O godzinie 1400 w obecności radnych Rady Miejskiej w Młynarach, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Młynary oraz p/o Dyrektora Sekretariatu Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Pani Małgorzaty Samusjew list intencyjny podpisali Szef administracji Miasta Ladushkin Pan Maksim Doroshevich oraz Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Pan Marek Misztal.

Celem współpracy ma być przede wszystkim wzmocnienie relacji dwustronnych i współdziałanie w zakresie współpracy gospodarczej, kulturalnej oraz turystycznej.

W liście intencyjnym zadeklarowano rozwijanie współpracy w dziedzinie oświaty, edukacji, sportu i projektów edukacyjnych, wymiany sportowców, uczniów, studentów i nauczycieli, pomoc w prowadzeniu staży naukowych i kształceniu zawodowym.

 

Визит гостей из  Калининградской области

4 декабря 2015 г. мы принимали в нашем городе  делегацию из города Ладушкин Калининградской области. В состав делегации вошли:

-  Галина Максимчук, представитель Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Правительства калининградской области, исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» господин Максим Дорошевич и заместитель главы администрации госпожа Татьяна Мартынова. Делегация в составе трех человек во время своего визита посетила управление города и гмины Млынары, школу, детский сад и лесничество.

По окончании встреч состоялась церемония подписания Декларации о намерениях, в которой стороны заявили о своей готовности заключить соглашение по укреплению связей и сотрудничества между Ладушкинским городским округом и городом и гминой Млынары.

Подписание Декларации о намерениях явилось следствием Резолюции № XIII / 79/2015 Городского совета гмины  Млынары от 27 ноября 2015 года «О предоставлении согласия на подписание Декларации о намерениях о партнёрском сотрудничестве между гминой Млынары Республики Польша  и муниципальным образованием «Ладушкинский городской округ»   Калининградской области Российской Федерации через бурмистра гмины Млынары».

В 14-00 в присутствии депутатов городского совета , бурмистра, руководителей и менеджеров структурных подразделений гмины Млынары и исполняющей обязанности директора секретариата Ассоциации гмин Еврорегиона Балтика Ресупблики Польша госпожи Малгожаты Самусев Декларация  о намерениях была подписана исполняющим обязанности главы администрации Ладушкинского городского округа  господином Максимом Дорошевичем и бурмистром гмины Млынары господином Мареком Мишталем.

Целью сотрудничества является, в первую очередь, укрепление двусторонних отношений и партнёрства в области экономического сотрудничества, культурных и туристических связей.

В  Декларации о намерениях также заявлено о намерении развивать сотрудничество в области образования, культуры, спорта и образовательных проектов, обмене спортсменов, школьников и преподавателей, помощи в проведении научно-исследовательских стажировок и профессиональной подготовки.

 

GALERIA


PLIKI
Kalendarz
«
Luty 2019
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Aktualności
|
Invest In Młynary
|
Rada Miejska
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy