Dziś jest: wtorek 23 października 2018 Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
PLENDE A- A A+

O gminie

Miasto i Gmina Młynary położone są w zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego na skraju Wzniesienia Elbląskiego i Równiny Warmińskiej. Gmina Młynary to gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim. Siedziba gminy to Młynary.

Gmina Młynary graniczy :

  • od zachodu - z gminą Milejewo
  • od północnego zachodu - z gminą Tolkmicko
  • od północy - z gminą Frombork
  • od północnego wschodu - z gminą Płoskinia
  • od wschodu - z gminą Wilczęta
  • od południa - z gminą Pasłęk

W skład Gminy wchodzi 29 miejscowości, które tworzą 19 sołectw . Na ogólnej powierzchni 15 709 ha zamieszkuje 4569 osób, w tym w mieście Młynary 1817 osoby (dane na 2016 r.).

W obszarze wiejskim dominująca funkcją jest rolnictwo, z dość dużym udziałem rolnictwa indywidualnego.

Miasto Młynary posiada bezpośrednie drogowe połączenia komunikacyjne z Elblągiem, Braniewem, Fromborkiem, Pasłękiem i Ornetą, zaś obok miasta przebiega linia kolejowa Elbląg-Braniewo-Kaliningrad. Historycznie gmina zajmuje teren dawnej ziemi pruskiej zwanej Pogezanią, ściślej jej górna część zwaną od czasów krzyżackich Oberland, tj. Pogórze. Większa część obszaru gminy leży w strefie ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie ekologicznego systemu obszarów chronionych województwa warmińsko- mazurskiego. Według danych z roku 2002r gmina Młynary ma obszar 157,09 km2, w tym:

  • użytki rolne: 54%
  • użytki leśne: 37%

Gmina stanowi 10,98% powierzchni powiatu. Miasto Młynary zajmuje powierzchnię 276 ha.

 

     Według historii gmina Młynary zajmuje teren dawnej ziemi pruskiej - Pogezanii, a dokładniej jej górnej części zwanej od czasów krzyżackich Oberland, tj. Pogórze. Większa część obszaru gminy leży w strefie ochrony krajobrazu kulturowego oraz ekologicznego systemu obszarów chronionych województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina Młynary jest gminą miejsko-wiejską. Powierzchnia gminy obejmuje ok. 157,09 km2, z czego miasto stanowi 2,76 km2. Gminę zamieszkuje 4600 osób, w tym w mieście Młynary 1815 osób. Młynary i okolice są otoczone licznymi łąkami i lasami. Na terenie gminy przeważają obszary przeznaczone do użytku rolnego (ok. 54%), drugą pod względem wielkości powierzchnię zajmują tereny leśne (ok. 38% powierzchni gminy). Przez Młynary przepływa rzeka Bauda. Miasto Młynary posiada bezpośrednie drogowe połączenia komunikacyjne z Elblągiem, Braniewem, Fromborkiem, Pasłękiem i Ornetą. Obok miasta przebiega linia kolejowa Elbląg-Braniewo-Kaliningrad. W ciągu ostatnich lat Gmina Młynary zrealizowała szereg inwestycji infrastrukturalnych poprawiających jakość życia mieszkańców, sięgając przy tym po dofinansowania krajowe i unijne. Do najważniejszych inwestycji w infrastrukturę drogową można zaliczyć wykonanie w 2015 r. w porozumieniu z Powiatem Elbląskim i Nadleśnictwem Elbląg nowej nawierzchni asfaltowej na długości 400 mb drogi prowadzącej do wsi Karszewo, przebudowę mostu w miejscowości Zastawno (2015 r.), przebudowę przepustu w miejscowości Młynarska Wola (2016 r.), wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w porozumieniu z Powiatem Elbląskim na ulicach: Kościelnej, Chopina i Paderewskiego w mieście Młynary (2016 r.), budowę przy ul. Kościelnej parkingu o powierzchni 975 m2 oraz przebudowę drogi. Gmina Młynary prowadzi aktywną współpracę z partnerami zagranicznymi, realizując działania transnarodowe. W 2012 r. podpisano umowę współpracy z niemiecką gminą Brokdorf. W ramach współpracy odbywały się dwustronne wizyty studyjne i wymiany m.in. drużyn sportowych. W grudniu 2015 r. władze Gminy Młynary podpisały list intencyjny o współpracy z miastem Ladushkin położonym w Obwodzie Kaliningradzkim. Współpraca zaowocowała podpisaniem w listopadzie 2016 r. umowy partnerskiej. Od tego czasu kontynuowana jest wymiana doświadczeń, a także wymiana kulturowa i społeczna, w tym m.in. wymiana uczniów pomiędzy jednostkami oświaty. Priorytetem dla władz Gminy Młynary są mieszkańcy. Gmina konsekwentnie realizuje swoje cele strategiczne, w tym uspołecznienie procesów zarządzania mieniem publicznym. W 2016 r. po raz pierwszy został wdrożony Fundusz Sołecki. W budżecie gminy na 2016 r. wyodrębniono środki w wysokości 279 240,52 zł, o których przeznaczeniu decydowali mieszkańcy poszczególnych sołectw. Wśród mieszkańców gminy fundusz cieszy się popularnością, a sama inicjatywa okazała się być dużym sukcesem.

Kalendarz
«
Październik 2018
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234567
8910111213
151617182021
22232425262728
293031
Aktualności
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Młynary jako część budżetu Gminy Młynary na 2015 rok
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Młynary
|
Dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenu gminy Młynary
|
Formularz kontaktowy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Informator inwestycyjny
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Obszary inwestycyjne
|
Organizacje pozarzadowe
|
Partnerstwo Gmin Młynary - Brokdorf
|
Rada Miejska
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Trasy rowerowe
|
Przebudowa drogi gminnej Włóczyska
|
Partnerstwo Gminy Młynary - Miasto Laduszkin
|
Sołectwa
|
Przebudowa drogi gminnej Nowe Monasterzysko
|
Wieści z Województwa
|
Wodociągi Młynarskie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Młynarach
|
Zestawienie władz UMiG Młynary