Dziś jest: piątek 22 marca 2019 Imieniny: Katarzyny, Bogusława, Kazimierza
PLENDE A- A A+

Komunikaty

 

Błudowo, 18 I 2019r.
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań
w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00
Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze: środa w godz. 14.15 do 15.55
Zad. nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne
Gr. I poniedziałek w godz.: 11.40 do 13.20
Gr. II czwartek w godz.: 11.40 do 13.20
Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki: poniedziałek w godz. 14.15 do 15.55
Zad. 4 Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne: czwartek w godz. 14.15 do 15.55
Zad. nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna
Grupa I: wtorek w godz.: 12.35 do 13.20
Grupa II: piątek w godz. 12.35 do 13.20
Grupa III: środa w godz. 13.35 do 13.20
Grupa IV: piątek w godz. 13.25 do 14.10
Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty w godz. od 14.00 do 15.00 w dniach:
12 II 2019r., 12 III 2019r., 9 IV 2019r., 7 V 2019r., 11 VI 2019r.
Koordynator projektu Anna Strzelecka

 

 

Wesołych i bezpiecznych ferii

życzy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błudowie

Anna Strzelecka

 

FERIE od. 21 stycznia do 3 lutego

 

Szanowni Rodzice

Serdecznie dziękuję  wszystkim Rodzicom zaangażowanym w wykonanie stroików świątecznych na rzecz rady rodziców. Ze sprzedaży stroików uzyskano kwotę 681 zł, która zasiliła nasze konto.

 Liczę na dalszą owocną współpracę

Monika Oliwińska Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Błudowie

 

 

Rodzicom, Uczniom, Pracownikom oraz Przyjaciołom szkoły

składam serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodziny,

pięknie pachnącej choinki, zdrowia i energii na co dzień

oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku.

Anna Strzelecka

Dyrektor Szkoły Podstaowej w Błudowie

 

 


                                                         

 

 

    Błudowo, 19.11.2018r.

                                                                                           

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań

w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu

pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”

finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00
 

Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze:  środa w godz. 14.15 do 15.55

Zad.nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Gr. I   poniedziałek  w godz.: 11.40 do 13.20

Gr. II  czwartek       w godz.: 11.40 do 13.20

Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:   poniedziałek  w godz. 14.15 do 15.55

Zad. 4 Zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne:  czwartek  w godz. 14.15 do 15.55

Zad. Nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna

Grupa I:       wtorek                     w godz.:       12.35 do 13.20

Grupa II:     poniedziałek           w godz.        13.25 do 14.10

Grupa III:    środa                      w godz.        13.35 do 13.20

Grupa IV:     piątek                          w godz.        13.25 do 14.10

Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty w godz. od 14.00 do 15.00 w dniach:  

27 XI 2018r., 13 XII 2018r. 15 I 2019r.

 

Koordynator projektu Anna Strzelecka

 

 

 

 

 


 

HARMONOGRAM DOWOŻENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22.06.2018r. – PIĄTEK  (godzina 9:00)

 

Kierowca: p. A. Smolski (niebieski autobus)

8:10 – Podgórze

8:15 – Nowe Monasterzysko

8:20 – Karszewo

8:30 - Rucianka

8:40 – Włóczyska

8:45 - Błudowo

 

Kierowca: p. W. Karczewski (biały autobus)

Kurowo Braniewskie, Kraskowo - wg codziennego harmonogramu dowożenia

8:20 – Kwietnik

8:25 - Zastawno

8:28 – Zaścianki

8:40 – Młynary

8:42 – Płonne

8:50 - Błudowo

 

Anna Strzelecka

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie

W Szkole Podstawowej w Błudowie dni: 30 IV 2018r., 2 V 2018r. i 4 V 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową 

 w godz. 7.30 do 14.40 ,

z poważaniem Anna Strzelecka dyrektor szkoły

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Błudowie zostały uzgodnione z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Błudowie

 

  

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań w ramach  realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu  pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”  finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00 

Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze:  czwartek w godz. 14.15 do 15.55.

maj 2018r. zajęcia w Parku Wysoczyzny Elbląskiej

czerwiec Dzień Eksperymentów

 

Zad.nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Gr. I i Gr. II poniedziałek  w godz.: 11.40 do 13.20

 

maj 2018r. zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej w Zaporowie

 

Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:  poniedziałek  w godz. 14.15 do 15.55.

 

Zad. nr 4: Zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne:  środa  w godz. 14.15 do 15.55

 

Zad. nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna

Grupa I           czwartek         w godz.:          12.35 do 13.20

Grupa II:        czwartek         w godz.           13.25 do 14.10

Grupa III:      piątek             w godz.           12.35 do 13.20

Grupa IV:       piątek            w godz.           13.25 do 14.10

 

Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty z  rodzicami  w godz. od 14.00 do 15.00

 w dniach: 16.02.2018r., 16 marca 2018r., 20 kwietnia 2018r., 25 maja 2018r.,  8 czerwca  2018 r.

 

Zad. nr 6 Doskonalenie nauczycieli:

Szkolenie z zakresu Praca metodą projektu: w dniach: 13.02.2018r., 20.02.2018r., 06.03.2018r., 23.03.2018r. w godz. 14.30-18.30 przerwa kawowa  15.30 do 15.45.

 

Szkolenie z zakresu Praca z uczniem zdolnym: w 25.04.2018r., 18.05.2018r., 29.05.2018r., 08.06.2018r.  w godz. 14.000 do 20.30, przerwa obiadowa  16.30 do 17.00

 

Podyplomowe studia z zakresu Pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

 

Zad. nr 7:  Szkoła dla rodziców: 16 II 2018r. w godz. 9.00- 15.30 przerwa kawowa od godz. do godz.

21 III 2018 r.  od godz. 15.30 do 19.45 w tym 15 minutowa przerwa kawowa 17.00-17.15

28 III 2018 r.  od godz. 15.30 do 19.45 w tym 15 minutowa przerwa kawowa 17.00-17.15

17 IV  2018 r.  od godz. 15.30 do 19.45 w tym 15 minutowa przerwa kawowa 17.00-17.15 zmiana terminui

 

 Zad. nr 8: Wyjazdowe zajęcia laboratoryjne dla uczniów grup: przyrodniczej i przyrodniczo-matematycznej

Termin: 12 IV 2018 r.

  Zad. nr 9: Zajęcia wyjazdowe w celu stymulowania ciekawości dziecięcej i podtrzymania atrakcyjności zajęć dla grup: zaj. matematyczne, dydaktyczno-wyrównawcze i terapii dysleksji

Termin: 6 IV 2018 r.

 

 

----- WPROWADZONE ZMIANY

 

Koordynator projektu: Anna Strzelecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusza rekrutacja uczestników projektu

         Szkoła Podstawowa w Błudowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu "Mała Szkoła Drogą do Sukcesu". Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Szkoły Podstawowej w Błudowie. Szczegóły rekrutacji określa Regulamin Projektu wraz z załącznikami, który dostępny jest w biurze projektu i w załączniku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


Rozpoczęcie roku szkonego 2017/2018

4 września 2017r. godz. 9.00

dyrektor Anna Strzelecka

 

Plan dowożenia uczniów

rozpoczęcie roku szkolnego 04 września 2017 r.

Pan Karczewski Wojciech

Miejscowość

Godzina

Kwietnik

07:45

Zastawno

07:55

Zaścianki

07:58

Przyjazd do Młynar

08:02

Wyjazd do Kurowa

08:21

Kurowo Br, Gardyny, Kraskowo

08:20

Przyjazd do Młynar

08:40

Płonne

08:45

Błudowo

08:55

 Pan Smolski

Miejscowość

Godzina

Podgórze, Zaścianki

07:40

Nowe Monasterzysko

07:45

Przyjazd do SP Błudowo

08:00

Karszewo

08:05

Rucianka

08:15

Włóczyska

08:25

Przyjazd do SP Błudowo

08:30

Wyjazd do Młynar(wsiadają uczniowie gimnazjum)

08:30

Płonne

08:40

Przyjazd do Młynar

08:43

Pani Krystyna Zalewska

Miejscowość

Godzina

Stare Monasterzysko

07:30

Nowe Monasterzysko

07:35

Sokolnik

07:40

Krasinek, Janiki

08:00

Mikołajki -przystanek przy posesji P. Romaszko

08:08

Broniszewo

08:15

Młynarska Wola

08:20

Przyjazd do Młynar

08:25

Warszewo

08:35

Sąpy(przystanek)

08:45

Ojcowa Wola, Kobyliny

08:50

Przyjazd do Młynar

08:55

Wyjazd do Błudowa

08:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozpoczęcie realizacji projektu „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu

 

Od 1 sierpnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Błudowie rozpoczęła się realizacja projektu „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”.

         Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 55 uczniów Szkoły Podstawowej w Błudowie oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z wykorzystaniem eksperymentu, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli oraz 8 rodziców, którzy wezmą udział w warsztatach rozwijających kompetencje wychowawcze i umiejętność pomocy dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce.

Projekt jest odpowiedzią na niski poziom kompetencji uczniów w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych w szkole oraz niedostateczne wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i terapii pedagogicznej.

Realizowane będą zadania rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia wyrównawcze i terapia dysleksji. Zostaną doposażone pracownie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, terapii pedagogicznej i nauczania zintegrowanego. Odbędą się również zajęcia wyjazdowe w celu stymulowania ciekawości dziecięcej i podtrzymania atrakcyjności zajęć.

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wpłynie to na podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego, co bezpośrednio przełoży się na wzrost poziomu ich kompetencji kluczowych, jak również zapewnienie nauczycielom możliwości szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych w celu poprawy jakości szkół w ww. obszarach.

Proj. ma charakter zintegrowany i jest częścią przedsięwzięcia pn. „Wzrost jakości usług edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji pożądanych na rynku pracy na obszarze ZIT Elbląga”, zgodnie z Uchwałą nr 6/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dn. 6 maja 2016 r.Projekt „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” realizowany będzie w okresie 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi: 319 462,11 PLN.

W okresie trwania projektu będą realizowane następujące zadania:

1.     Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze – zajęcia dla uczniów kl. IV – VII.

2.     Zajęcia przyrodniczo-matematyczne – dla uczniów kl. I – III.

3.     Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (kółko matematyczne) – dla uczniów kl. IV – VII.

4.     Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - dla uczniów kl. IV – VII.

5.     Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją / zagrożonych dysleksją - terapii pedagogicznej - dla uczniów kl. IV – VII.

6.     Doskonalenie nauczycieli z zakresu metod pracy.

7.     Szkoła dla Rodziców

8.     Wyjazdowe zajęcia laboratoryjne dla uczniów grup: przyrodniczej i przyrodniczo-matematycznej

   9.Zajęcia wyjazdowe w celu stymulowania ciekawości dziecięcej i podtrzymania atrakcyjności zajęć dla grup: zajęcia matematyczne, dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki i terapii dysleksji.

 

 

 

 


PLIKI
Kalendarz
«
Marzec 2019
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Newsletter
Aktualności
|
Invest In Młynary
|
Rada Miejska
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy