Dziś jest: sobota 28 marca 2020 Imieniny: Anieli, Renaty, Kastora
PLENDE A- A A+

Komunikaty

 

PLAN ZAJĘĆ  NAUCZANIA ZDALNEGO
SZCZEGÓŁOWE INFORMCJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W KORESPONDENCJI E-DZIENIKA

TERMIN 30.03-03.04.2020

KLASA  1

30.03.2020r.       „Literowe opowieści- zi jak ziarno.          Potrafi czytać wyrazy ze zmiękczeniem „zi”. Potrafi pisać w liniaturze zdania. Potrafi wykonać kwiat z plasteliny i różnych ziaren. Poznaje etapy powstawania chleba „ Od ziarnka do bochenka”.

religia   Pan Jezus ukazuje nam Boga Ojca           -wie, że można nazywać Boga Ojcem; wyjaśnia, jak Bóg opiekuje się swoimi dziećmi -umie wyjaśnić, w jaki sposób Jezus ukazał nam Boga Ojca;

31.03.2020r.       Domowe dźwięki- „sz” jak szafa.             Wykonuje gimnastykę poranną. Rozpoznaje dwuznak „sz”. Ćwiczy czytanie. Słucha i rozpoznaje dźwięki z otoczenia.

01.04.2020r.       „Prima aprilis”. Żarty i psoty.      Ćwiczy czytanie. Rozumie konsekwencje wynikające z ubierania się nieodpowiednio. Do pogody.

religia   Pan Jezus zaprasza nas do swego Królestwa. Jezus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz; zna modlitwę Ojcze nasz

02.04.2020r.       „Dbamy o ziemię- „cz” jak czekolada.    Rozpoznaje dwuznak „cz”. Ćwiczy czytanie. Pisze zdania z dwuznakiem „cz”. Porządkuje i porównuje liczby w zakresie 20. Poznaje zmysł smaku oraz jaką rolę pełni w organizmie. „ Historia czekolady”- film.

03.04.2020r.       Dzieci segregujcie  śmieci.           Gimnastyka poranna. Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące  samodzielnie przeczytanego tekstu. Wykonuje instrument perkusyjny z wykorzystaniem plastikowej butelki.

KLASA II

KLASA V.

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: wykrzyknik

Szanowni Rodzice.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błudowie informuje, iż szkoła prowadzi nauczanie zdalne (e-dziennik i inne formy). Bardzo proszę o wsparcie nauczycieli. Dopilnowanie, aby dzieci i młodzież podejmowała zaproponowane zadania.  Śledzenie na bieżąco elektronicznej korespondencji. Wszyscy się uczymy, od naszej współpracy zależy sukces. Wspólnie pokonamy trudności.

Mając na uwadze wskazania Głównego Inspektora Sanitarnego  dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa proszę, o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 tel. 552486386 lub 535822302

e-mail: spbo@wp.pl

Dyrektor Szkoły jest dla Państwa  dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00. ( w wyjątkowych przypadkach można dzwonić po tych godzinach na tel. 535822302).

Służą też pomocą szkolni  specjaliści: pedagog, logopeda i terapeuci.

Anna Strzelecka

 


 

 

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dyrektor szkoły informuje, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie naszej szkoły zostaje czasowo ograniczone. W dniach 12 i 13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. W dniach 12 i 13 marca autobusy szkolne będą kursowały według dotychczasowego harmonogramu.

Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły- szkoła nie organizuje żadnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z wychowawcami, sekretariatem szkoły lub dyrektorem. 55 248 6386

O wszelkich zmianach będziemy informować poprzez stronę internetową, dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

Anna Strzelecka

 

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

 

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: dzień żołnierzy wyklętych

WŁĄCZ SIĘ W OBCHODY

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania: Doradztwo zawodowe

 

RODZICÓW UCZNIÓW KLASY VIII ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ. 12-13

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

enlightened

Już za chwileczkę już za momencik.

Egzamin ósmoklasisty. 21-23 kwietnia 2020 r .

Ostatnie miesiące do przygotowania się.

Powodzenia i wytrwałości życzę

enlightened

 

Obraz może zawierać: tekst

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

 

W tym niezwykłym czasie Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom oraz Przyjaciołom Szkoły życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły szczęście i radość oraz  nadzieję na lepsze jutro. Wesołych Świat i mokrego śmigusa dyngusa. Niech los pomaga zrealizować wszystkie plany i spełnić nawet te najskrytsze marzenia tak, aby w każdej chwili móc odnajdywać szczęście. 

Anna Strzelecka

 

 

 

Szanowni Rodzice ósmoklasistów

Drodzy Uczniowie

Przekazuję Wam informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

- egzamin odbędzie się w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.,

15 kwietnia 2019 r. – język polski - o godz. 9:00- (czas pisania 120 min. wydłużony do 180 min. dla uczniów z dostosowaniami );

16 kwietnia 2019 r. – matematyka - o godz. 9:00- (czas pisania 100 min. wydłużony do 150 min. dla uczniów z dostosowaniami );

17 kwietnia 2019 r. – język obcy nowożytny - o godz. 9:00-język angielski – ( czas pisania 90 min. wydłużony do 135 min. dla uczniów
z dostosowaniami);

- w tym dniu pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, mogą mieć zapewnione zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej według potrzeb;

- uczniowie powinni mieć ze sobą długopis lub pióro czarno piszące oraz linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody i umieścić ją przy nodze stolika, aby nie zalać materiałów;

- zdający i członkowie komisji mają zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;

- należy pamiętać, aby wyprawić uczniów punktualnie do szkoły, ponieważ osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę, chyba, że będzie to jeszcze czas organizacyjny;

- członkowie komisji mogą odpowiadać na pytania zdających jedynie dotyczące kodowania arkuszy oraz sprawdzają zamieszczenie naklejek CKE;

- zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.

- należy rozwiązywać zadania samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych, jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.

- dla uczniów, którzy napiszą egzamin w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. –
14 czerwca 2019 r. Szkoła otrzyma od OKE zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, a 21 czerwca 2019r. zostaną te zaświadczenia wydane uczniom;

- uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli pisać egzaminu będą mieli dodatkowy termin pisania- 3,4,5 czerwca 2019r.

ŻYCZĘ POWODZENIA NA EGZAMINIE
Anna Strzelecka

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błudowie  informuje,

 że od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. trwa-

BEZTERMINOWY ZBIOROWY STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze w godz. 7.00-14.30

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

w naszej szkole zostanie  przeprowadzony zgodnie z planem.

Przepraszam za utrudnienia i dziękuje za zrozumienie sytuacji.

Anna Strzelecka

 

Błudowo, 18 I 2019r.
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań
w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00
Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze: środa w godz. 14.15 do 15.55
Zad. nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne
Gr. I poniedziałek w godz.: 11.40 do 13.20
Gr. II czwartek w godz.: 11.40 do 13.20
Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki: poniedziałek w godz. 14.15 do 15.55
Zad. 4 Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne: czwartek w godz. 14.15 do 15.55
Zad. nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna
Grupa I: wtorek w godz.: 12.35 do 13.20
Grupa II: piątek w godz. 12.35 do 13.20
Grupa III: środa w godz. 13.35 do 13.20
Grupa IV: piątek w godz. 13.25 do 14.10
Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty w godz. od 14.00 do 15.00 w dniach:
12 II 2019r., 12 III 2019r., 9 IV 2019r., 7 V 2019r., 11 VI 2019r.
Koordynator projektu Anna Strzelecka

 

 

Wesołych i bezpiecznych ferii

życzy

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błudowie

Anna Strzelecka

 

FERIE od. 21 stycznia do 3 lutego

 

Szanowni Rodzice

Serdecznie dziękuję  wszystkim Rodzicom zaangażowanym w wykonanie stroików świątecznych na rzecz rady rodziców. Ze sprzedaży stroików uzyskano kwotę 681 zł, która zasiliła nasze konto.

 Liczę na dalszą owocną współpracę

Monika Oliwińska Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Błudowie

 

 

Rodzicom, Uczniom, Pracownikom oraz Przyjaciołom szkoły

składam serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodziny,

pięknie pachnącej choinki, zdrowia i energii na co dzień

oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku.

Anna Strzelecka

Dyrektor Szkoły Podstaowej w Błudowie

 

 


                                                         

 

 

    Błudowo, 19.11.2018r.

                                                                                           

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań

w ramach realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu

pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”

finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00
 

Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze:  środa w godz. 14.15 do 15.55

Zad.nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Gr. I   poniedziałek  w godz.: 11.40 do 13.20

Gr. II  czwartek       w godz.: 11.40 do 13.20

Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:   poniedziałek  w godz. 14.15 do 15.55

Zad. 4 Zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne:  czwartek  w godz. 14.15 do 15.55

Zad. Nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna

Grupa I:       wtorek                     w godz.:       12.35 do 13.20

Grupa II:     poniedziałek           w godz.        13.25 do 14.10

Grupa III:    środa                      w godz.        13.35 do 13.20

Grupa IV:     piątek                          w godz.        13.25 do 14.10

Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty w godz. od 14.00 do 15.00 w dniach:  

27 XI 2018r., 13 XII 2018r. 15 I 2019r.

 

Koordynator projektu Anna Strzelecka

 

 

 

 

 


 

HARMONOGRAM DOWOŻENIA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

22.06.2018r. – PIĄTEK  (godzina 9:00)

 

Kierowca: p. A. Smolski (niebieski autobus)

8:10 – Podgórze

8:15 – Nowe Monasterzysko

8:20 – Karszewo

8:30 - Rucianka

8:40 – Włóczyska

8:45 - Błudowo

 

Kierowca: p. W. Karczewski (biały autobus)

Kurowo Braniewskie, Kraskowo - wg codziennego harmonogramu dowożenia

8:20 – Kwietnik

8:25 - Zastawno

8:28 – Zaścianki

8:40 – Młynary

8:42 – Płonne

8:50 - Błudowo

 

Anna Strzelecka

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie

W Szkole Podstawowej w Błudowie dni: 30 IV 2018r., 2 V 2018r. i 4 V 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową 

 w godz. 7.30 do 14.40 ,

z poważaniem Anna Strzelecka dyrektor szkoły

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Błudowie zostały uzgodnione z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Błudowie

 

  

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych oraz planowanych działań w ramach  realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie projektu  pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”  finansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr umowy: RPWM.02.02.02-28-0014/16-00 

Zad. nr 1: Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze:  czwartek w godz. 14.15 do 15.55.

maj 2018r. zajęcia w Parku Wysoczyzny Elbląskiej

czerwiec Dzień Eksperymentów

 

Zad.nr 2: Zajęcia przyrodniczo-matematyczne

Gr. I i Gr. II poniedziałek  w godz.: 11.40 do 13.20

 

maj 2018r. zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej w Zaporowie

 

Zad. nr 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:  poniedziałek  w godz. 14.15 do 15.55.

 

Zad. nr 4: Zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne:  środa  w godz. 14.15 do 15.55

 

Zad. nr 5 Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją/zagrożonych dysleksją- terapia pedagogiczna

Grupa I           czwartek         w godz.:          12.35 do 13.20

Grupa II:        czwartek         w godz.           13.25 do 14.10

Grupa III:      piątek             w godz.           12.35 do 13.20

Grupa IV:       piątek            w godz.           13.25 do 14.10

 

Indywidualne konsultacje nauczyciela terapeuty z  rodzicami  w godz. od 14.00 do 15.00

 w dniach: 16.02.2018r., 16 marca 2018r., 20 kwietnia 2018r., 25 maja 2018r.,  8 czerwca  2018 r.

 

Zad. nr 6 Doskonalenie nauczycieli:

Szkolenie z zakresu Praca metodą projektu: w dniach: 13.02.2018r., 20.02.2018r., 06.03.2018r., 23.03.2018r. w godz. 14.30-18.30 przerwa kawowa  15.30 do 15.45.

 

Szkolenie z zakresu Praca z uczniem zdolnym: w 25.04.2018r., 18.05.2018r., 29.05.2018r., 08.06.2018r.  w godz. 14.000 do 20.30, przerwa obiadowa  16.30 do 17.00

 

Podyplomowe studia z zakresu Pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

 

Zad. nr 7:  Szkoła dla rodziców: 16 II 2018r. w godz. 9.00- 15.30 przerwa kawowa od godz. do godz.

21 III 2018 r.  od godz. 15.30 do 19.45 w tym 15 minutowa przerwa kawowa 17.00-17.15

28 III 2018 r.  od godz. 15.30 do 19.45 w tym 15 minutowa przerwa kawowa 17.00-17.15

17 IV  2018 r.  od godz. 15.30 do 19.45 w tym 15 minutowa przerwa kawowa 17.00-17.15 zmiana terminui

 

 Zad. nr 8: Wyjazdowe zajęcia laboratoryjne dla uczniów grup: przyrodniczej i przyrodniczo-matematycznej

Termin: 12 IV 2018 r.

  Zad. nr 9: Zajęcia wyjazdowe w celu stymulowania ciekawości dziecięcej i podtrzymania atrakcyjności zajęć dla grup: zaj. matematyczne, dydaktyczno-wyrównawcze i terapii dysleksji

Termin: 6 IV 2018 r.

 

 

----- WPROWADZONE ZMIANY

 

Koordynator projektu: Anna Strzelecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusza rekrutacja uczestników projektu

         Szkoła Podstawowa w Błudowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu "Mała Szkoła Drogą do Sukcesu". Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Szkoły Podstawowej w Błudowie. Szczegóły rekrutacji określa Regulamin Projektu wraz z załącznikami, który dostępny jest w biurze projektu i w załączniku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


Rozpoczęcie roku szkonego 2017/2018

4 września 2017r. godz. 9.00

dyrektor Anna Strzelecka

 

Plan dowożenia uczniów

rozpoczęcie roku szkolnego 04 września 2017 r.

Pan Karczewski Wojciech

Miejscowość

Godzina

Kwietnik

07:45

Zastawno

07:55

Zaścianki

07:58

Przyjazd do Młynar

08:02

Wyjazd do Kurowa

08:21

Kurowo Br, Gardyny, Kraskowo

08:20

Przyjazd do Młynar

08:40

Płonne

08:45

Błudowo

08:55

 Pan Smolski

Miejscowość

Godzina

Podgórze, Zaścianki

07:40

Nowe Monasterzysko

07:45

Przyjazd do SP Błudowo

08:00

Karszewo

08:05

Rucianka

08:15

Włóczyska

08:25

Przyjazd do SP Błudowo

08:30

Wyjazd do Młynar(wsiadają uczniowie gimnazjum)

08:30

Płonne

08:40

Przyjazd do Młynar

08:43

Pani Krystyna Zalewska

Miejscowość

Godzina

Stare Monasterzysko

07:30

Nowe Monasterzysko

07:35

Sokolnik

07:40

Krasinek, Janiki

08:00

Mikołajki -przystanek przy posesji P. Romaszko

08:08

Broniszewo

08:15

Młynarska Wola

08:20

Przyjazd do Młynar

08:25

Warszewo

08:35

Sąpy(przystanek)

08:45

Ojcowa Wola, Kobyliny

08:50

Przyjazd do Młynar

08:55

Wyjazd do Błudowa

08:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozpoczęcie realizacji projektu „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu

 

Od 1 sierpnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Błudowie rozpoczęła się realizacja projektu „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu”.

         Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 55 uczniów Szkoły Podstawowej w Błudowie oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych z wykorzystaniem eksperymentu, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli oraz 8 rodziców, którzy wezmą udział w warsztatach rozwijających kompetencje wychowawcze i umiejętność pomocy dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce.

Projekt jest odpowiedzią na niski poziom kompetencji uczniów w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych w szkole oraz niedostateczne wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i terapii pedagogicznej.

Realizowane będą zadania rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia wyrównawcze i terapia dysleksji. Zostaną doposażone pracownie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, terapii pedagogicznej i nauczania zintegrowanego. Odbędą się również zajęcia wyjazdowe w celu stymulowania ciekawości dziecięcej i podtrzymania atrakcyjności zajęć.

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wpłynie to na podniesienie jakości w obszarze kształcenia ogólnego poprzez stworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego, co bezpośrednio przełoży się na wzrost poziomu ich kompetencji kluczowych, jak również zapewnienie nauczycielom możliwości szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych w celu poprawy jakości szkół w ww. obszarach.

Proj. ma charakter zintegrowany i jest częścią przedsięwzięcia pn. „Wzrost jakości usług edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji pożądanych na rynku pracy na obszarze ZIT Elbląga”, zgodnie z Uchwałą nr 6/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dn. 6 maja 2016 r.Projekt „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” realizowany będzie w okresie 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE wynosi: 319 462,11 PLN.

W okresie trwania projektu będą realizowane następujące zadania:

1.     Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze – zajęcia dla uczniów kl. IV – VII.

2.     Zajęcia przyrodniczo-matematyczne – dla uczniów kl. I – III.

3.     Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (kółko matematyczne) – dla uczniów kl. IV – VII.

4.     Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki - dla uczniów kl. IV – VII.

5.     Zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania uczniów z dysleksją / zagrożonych dysleksją - terapii pedagogicznej - dla uczniów kl. IV – VII.

6.     Doskonalenie nauczycieli z zakresu metod pracy.

7.     Szkoła dla Rodziców

8.     Wyjazdowe zajęcia laboratoryjne dla uczniów grup: przyrodniczej i przyrodniczo-matematycznej

   9.Zajęcia wyjazdowe w celu stymulowania ciekawości dziecięcej i podtrzymania atrakcyjności zajęć dla grup: zajęcia matematyczne, dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki i terapii dysleksji.

 

 

 

 


PLIKI
Kalendarz
«
Marzec 2020
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Aktualności
|
KORONAWIRUS
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy