Dziś jest: niedziela 30 sierpnia 2015 Imieniny: Szczęsnego, Róży, Gaudencji

załatwianie spraw w urzędzie

 


 

 
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary
tel. (55)2486082, (55)2486006, (55)2493034; fax (55)2486400
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30 – 15:30
www.mlynary.bip.doc.pl                             www.mlynary.pl
 

 
Co i jak można załatwić w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach ?
Co można załatwić w Referacie Gospodarczym ?
 
 1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI
 2. WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 3. NADAWANIE NUMERÓW PORZADKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 4. WYDAWANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 5. SPISYWANIE OSTATNIEJ WOLISPADKODAWCY PRZED BURMISTRZEM MIASTA I GMINY
 6. WYDAWANIE DECYZJI NA „USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW”
 7. DECYZJA NA WYRAŻENIE ZGODY NA WYKONANIE ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ
 8. ZAŚWIADCZENIE O PRZEWIDYWANYM I NADANYM NUMERZE BUDYNKU MIESZKALNEGO
 9. DZIERŻAWA I SPRZEDAŻ GRUNTÓW KOMUNALNYCH, NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
  I UŻYTKOWYCH
 10. WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 11. UZYSKANIE KONCESJI NA WYWÓZ NIECZYSTOSCI STAŁYCH I PŁYNNYCH
 12. DECYZJE O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNICZEJ
 13. SPORZĄDZENIE UMOWY DZIERŻAWY W ZAMIAN ZA ŚWIADCZENIE RENTOWO - EMERYTALNE
Co można załatwić w referacie Finansowym ?
 1. ULGI PODATKOWE (UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY) W PODATKU ROLNYM, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNYM, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ OD POSIADANIA PSÓW
 2. ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
 3. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PŁACENIU PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI
 4. ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
 5. ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU ODBYWANIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 6. ZWOLNIENIE I ULGA PODATKOWA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE LUB POWIĘKSZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
Co załatwimy w ewidencji ludności?
 
1. Uzyskanie i wymianę dowodu osobistego
2. Zameldowanie /wymeldowanie/ na pobyt stały i czasowy
 
Co można załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego?
 
 1. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
 2. ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO
 3. UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
 4. USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO
 5. WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
 6. POWRÓT ROZWIEDZIONEGO MAŁŻONKA DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
 7. ZMIANĘ IMION I NAZWISK
 8. NADANIE DZIECKU NAZWISKA MATKI
 9. ORGANIZOWANIE JUBILEUSZOWYCH ROCZNIC POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
 10. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA
  MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
Co można załatwić w sekretariacie?

 
1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płaceniu należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego
2. Wydawanie zaświadczeń o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego
3. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu/ nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
4. Wydawanie zaświadczeń o dochodowości
5. Składanie wniosków w sprawach będących w kompetencji urzędu
6. Obsługa petentów urzędu

 
Co jeszcze można załatwić w Urzędzie?

 
1. SPRAWY Z ZAKRESU REJESTRACJI OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
2. WNIOSKI O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE
3. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
4. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
5. STYPENDIA NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW
6. INNE

 


Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Aktualności
|
Charakterystyka Gminy
|
Galeria zdjęć
|
Informator inwestycyjny
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Rada Miejska
|
Zespół Szkół w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Przedszkole w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Wodociągi Młynarskie Sp. z o.o.
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Wieści z Województwa
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Organizacje pozarzadowe
|
Dostępne tereny inwestycyjne
|
Dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenu gminy Młynary
|
Partnerstwo Gmin Młynary - Brokdorf
|
Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Młynary jako część budżetu Gminy Młynary na 2015 rok
|
Sołectwa