Dziś jest: piątek 22 marca 2019 Imieniny: Katarzyny, Bogusława, Kazimierza
PLENDE A- A A+
IV edycja Turnieju "Młynary Volley Cup"
Data: 2019-03-21 14:57 | Komentarzy: 0

Zapraszamy do udziału w IV edycji turnieju piłki siatkowej ,,Młynary Volley Cup”.
W rywalizacji udział weźmie 8 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń). Zespoły można zgłaszać do 2 kwietnia 2019 r.

Regulamin turnieju i lista zgłoszeniowa w załączniku.

 

Zebranie sołectwa Kraskowo
Data: 2019-03-21 14:50 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE

W dniu 26 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 17:00 w altanie w Kraskowie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Kraskowo.
Tematy zebrania:

 • zmiany w Funduszu Sołeckim na 2019 rok,
 • sprawy bieżące.

W przypadku obecności mniej niż 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu, po upływie 30 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania, odbędzie się zebranie w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

                                               
Sołtys Sołectwa Kraskowo
 Mieczysława Taube     

 

Zebranie sołectwa Kurowo Braniewskie
Data: 2019-03-21 13:39 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE

W dniu 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Kurowo Braniewskie.
Tematy zebrania:

 • zmiany w Funduszu Sołeckim na 2019 rok,
 • sprawy bieżące.

W przypadku obecności mniej niż 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu, po upływie 30 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania, odbędzie się zebranie w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

                                               
Sołtys Sołectwa Kurowo Braniewskie
 Monika Kopycińska          

Ogłoszenie
Data: 2019-03-21 12:46 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu dzisiejszym samochód odbierający odpady segregowane z terenu Młynar uległ awarii, w związku z czym odbiór odpadów segregowanych odbędzie się w sobotę - 23 marca 2019 roku.
Za wszelkie utrudnienia i niedogodności z tym związane - przepraszamy.
 

Zaproszenie na VII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach
Data: 2019-03-20 12:51 | Komentarzy: 0

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam na VII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23.01.2019 r., przyjęcie protokołu z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06.02.2019 r., przyjęcie protokołu z VI nadzwyczajnej sesji rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27.02.2019 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Młynary za 2018 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata

2019 - 2033,

 1. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.,
 2. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów  i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary,
 3. wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Młynarach,
 4. ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw Gminy Młynary,
 5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok,
 6. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r., Nr XII/74/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 7. wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2019 rok,
 1. projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019,
 2. określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Młynary,
 3. przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2026”,
 4. planu kontroli komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2019 r.

 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

10. Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

                         /-/ Karol Jóźwiak

 

Szkody łowieckie
Data: 2019-03-19 15:26 | Komentarzy: 0

Informacja
Data: 2019-03-19 15:13 | Komentarzy: 0

Informacja

  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary przypomina, że w świetle obowiązujących przepisów tj. art. 205 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 – „Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy –do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.”

Zgodnie z art. 206 wyżej cytowanej ustawy – „Jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.”

Z up. Burmistrza            
/-/ mgr Anna Kołodziej Rabiczko

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Data: 2019-03-19 13:59 | Komentarzy: 0

Szanowni  Mieszkańcy !!!

Od dnia 01 kwietnia 2019 roku obowiązuje
nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Odpady segregowane będą odbierane z terenu Miasta Młynary w PIĄTKI

Prosimy o wystawianie worków z odpadami przed posesję
do godz. 6:00 w dniu odbioru danej kategorii odpadów.

Harmonogram dostępny jest na stronie www.mlynary.pl baner: Harmonogram odbioru odpadów
lub na stronie http://bip.mlynary.pl/artykuly/243/harmonogramy

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary 
/-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk

 

Szkolenie dla rolników
Data: 2019-03-19 13:19 | Komentarzy: 0

Szkolenie dla rolników

   Dnia 27 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej w Kwietniku odbędzie się szkolenie na temat: "Zasady i wymogi przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w 2019 roku. Wypełnienie wniosków o przyznanie płatności w formie elektronicznej".

Informacja Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego
Data: 2019-03-19 12:29 | Komentarzy: 0

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.

Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/ Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”).

Aktualnie na stronie dostępne są:

 • mapy indeksu średniodobowego na kolejne trzy dni;
 • trend zmian indeksu w miastach wojewódzkich;
 • animacja rozkładu indeksu nad obszarem Polski.

Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zamieszczanych prognoz, zarówno w formie udostępnianych na Państwa stronach mapek z podaniem źródła danych lub bezpośredniego odesłania do strony internetowej IOŚ-PIB.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Adres ul. Krucza 5/11D 00-548 Warszawa
Telefon tel.:22 37 50 525 (sekretariat) tel.:22 37 50 511, 37 50 556 (centrala)
E-mail: sekretariat@ios.edu.pl

 

Kalendarz
«
Marzec 2019
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Newsletter
Aktualności
|
Invest In Młynary
|
Rada Miejska
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy