Dziś jest: poniedziałek 14 października 2019 Imieniny: Alana, Kaliksta, Fortunaty
PLENDE A- A A+

Aktualności rok szkolny 2019/20

AKTUALNOŚCI

NOWY NUMER TELEFONU

Szanowni Państwo, 

zmieniliśmy numer telefonu. Nasz aktualny numer to: +48 799 038 517. Jest to telefon komórkowy, więc mogą Państwo także wysyłać pod ten numer sms-y.

Alina Mikołajczyk


Szanowni Rodzice, 

proszę te osoby, które opłaciły ubezpieczenie dziecka w przedszkolu, o zgłoszenie się do pani księgowej, Agnieszki Kościelskiej, celem podpisania list związanych z tym ubezpieczeniem. Dziękuję!


Alina Mikołajczyk 


PRZEDSZKOLE W MŁYNARACH OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI I RODZICÓW PT.:"KAPELUSZ PANI JESIENI"

Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest pani Anna Stando.


REGULAMIN

 • Postanowienia ogólne:

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5 do 6 lat – wspólna praca dziecka i rodzica.

 • Cele konkursu:

- wzmacnianie wiary we własne możliwości,

- budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,

- rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym,

- rozbudzanie wyobraźni twórczej dziecka,

- rozbudzanie zainteresowań dziecka kolorystyką jesienną,

- umiejętność wykorzystania materiału przyrodniczego w konkursie (nasiona, liście, suszki itp.),

- wzmocnienie więzi rodzinnych

 • Zakres tematyczny:

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do hasła konkursu " Kapelusz Pani Jesieni". Przesłaniem prac konkursowych ma być ukazanie darów jesiennych.

 • Wymagania konkursowe:

- Prace są wykonane dowolną techniką, z użyciem różnorodnych materiałów,
- format dowolny.

 • Kryteria oceny:

- pomysłowość w ujęciu tematu,

- walory artystyczne. 
 

 • Każda praca  musi mieć dołączoną metryczkę, zawierającą następujące dane uczestnika: imię i nazwisko autorów pracy (dziecka i rodzica), wiek dziecka, nazwa grupy do której uczęszcza dziecko.
 • Pracę należy składać do wychowawcy grupy IV „Sówek” -  pani Anny Stando do 25.10.2019 r.
 • Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Wyniki konkursu będą wywieszone dnia 05.11.2019 r. na holu przy wejściu głównym do przedszkola.
 • Prawa Organizatorów

Przedszkole w Młynarach  zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureatach konkursu na stronie internetowej przedszkola oraz na holu głównym placówki. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Alina Mikołajczyk 


ZMIANA SPOSOBU WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE OD WRZEŚNIA 2019 R.

Drodzy Rodzice,

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu będą w tym roku szkolnym wnoszone „z dołu” na konto bankowe w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, po danym miesiącu, a nie jak do tej pory z „góry” za dany miesiąc.

PROCEDURA

 1. Przedszkole w terminie do 5 dnia miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego przygotuje dla Rodzica INFORMACJĘ o wysokości opłaty za okres miniony i prześle ją na podany przez Rodzica adres mailowy (dlatego KAŻDY Z RODZICÓW MUSI NAM PODAĆ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ).

 2. Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w INFORMACJI. Uwagi i odwołania od zamieszczonych na zestawieniu danych należy wyjaśnić w księgowości Przedszkola w terminie 2 dni roboczych od otrzymania ww. INFORMACJI. 

 3. Rodzic dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne z dwóch tytułów: opłata za wyżywienie i opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnegoKażda z tych opłat jest wnoszona na jedno konto.  Wpłaty należy dokonać do 15. dnia miesiąca.

        Opis wpłaty ma zawierć następujące informacje:

 • Nazwa odbiorcy: Przedszkole w Młynarach

 • Numer rachunku odbiorcy: 22 1020 1752 0000 0902 0160 7191

 • Tytułem należy wpisać:  Opłata za świadczone usługi i za wyżywienie,  imię i nazwisko dziecka, za m-c …………

NIE PRZYJMUJEMY PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ W PRZEDSZKOLU!

W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem stosownych opłat, Dyrektor Przedszkola podejmuje działania określone obowiązującymi przepisami prawa.

Przypominam Państwu, że podstawa programowa jest realizowana w naszym Przedszkolu od godziny 9:00 do godziny 14:00 - jest to czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Natomiast opłata za każdą rozpoczętą godzinę zajęć poza ww. czas wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za pierwsze dziecko wynosi 1 zł, a za drugie i następne dziecko z tej rodziny - 50 gr za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli sześciolatków, ponoszą jedynie koszta związane z korzystaniem przez dziecko z wyżywienia - stawka żywieniowa w naszym Przedszkolu wynosi 5,50 zł za dzień (śniadanie, obiad II danie, obiad I danie + podwieczorek).

Alina Mikołajczyk 


W środę (25.09.2019)  dzieci z  grupy V BIEDRONKI wybrały się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej w Młynarach.  Podczas wizyty przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla dzieci w ich wieku, miały możliwość obejrzenia ilustracji w wybranych przez siebie książeczkach. Dowiedziały się od pani bibliotekarki, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki,  i jak należy się w niej zachowywać.

Wycieczka sprawiła dzieciom ogromną radość! Pełne wrażeń i nowych doświadczeń wracały do przedszkola z radością i uśmiechem na twarzach.

Małgorzata Byk


Drodzy Rodzice, przypominam, że w dalszym ciągu w naszym przedszkolu trwa akcja pod nazwą "Rodzice dzieciom" zainicjowana w zeszłym roku szkolnym przez Przewodniczącą Rady Rodziców - panią Alicję Zienkiewicz. W związku z przeniesieniem siedziby Przedszkola w Młynarach z ulicy Słowackiego 14 na ulicę Polną 4 i oddaniem do użytku nowo wybudowanego budynku, pani Alicja zaproponowała, aby rodzice złożyli się po 20 zł, a zebrane pieniądze przeznaczyli na zakup czegoś z wyposażenia dla dzieci. Za dotychczas zebraną kwotę Rada Rodziców zakupiła szafę mobilną z instrumentami, którą przekazano przedszkolu w czasie uroczystego otwarcia, ale byłoby miło, gdyby do akcji przyłączyli się także rodzice dzieci nowo przyjętych. Wspomnianą składkę można opłacić u nauczycielek prowadzących poszczególne oddziały lub bezpośrednio u Pani Przewodniczącej.

Alina Mikołajczyk


Dnia 20 września miał miejsce Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji przygotowałyśmy dla naszych podopiecznych różne atrakcje. Już od rana w salach rozbrzmiewały piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek” czy „Biegnę do przedszkola”. Były tańce oraz wspólne śpiewanie w gronie rówieśników. Przy wejściu do sali panie witały swoje maluszki, wręczając im kolorowe balony. Grupa I i grupa II, czyli „Misie” i „Wiewiórki”, wyszły na wspólny spacer z balonami wokół przedszkola. W salach odbywały się interesujące zajęcia: dzieci lepiły postacie z plasteliny oraz kolorowały obrazki przedstawiające postacie z bajek. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku w postaci muffinek, które dzieciom bardzo smakowały. Na twarzy każdego przedszkolaka gościł szeroki uśmiech, ponieważ każdy z nich wiedział, że to jego dzień i jego święto. Na zakończenie każde dziecko otrzymało medal przedszkolaka, który upamiętnił te wspaniałe, pełne wrażeń i pozytywnych emocji, chwile.

Arletta Szatkowska


Dnia 20 września 2019 roku w grupie V „Biedronki” odbyła się uroczystość Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, na którą zaproszono panią dyrektor Alinę Mikołajczyk oraz uczniów klas I wraz z nauczycielkami: panią Wiolettą Kisiel i panią Anną Zalewską. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego wspólnie ze Szkołą Podstawową w Młynarach programu „Razem pokonamy progi”. Podczas uroczystości przedszkolaki i pierwszoklasiści bawili się przy zabawach muzyczno-ruchowych, skosztowały pysznego tortu oraz zwiedziły nowe przedszkole.

Dziękuję wszystkim za wspaniałą zabawę oraz pani Magdalenie Romanek za pomoc w pokrojeniu tortu.

Małgorzata Byk


Drodzy Rodzice,

jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany uzyskaniem dofinansowania na dożywianie dziecka w Przedszkolu powinien się zgłosić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach celem uzyskania szczegółowych informacji lub złożenia wniosku o przyznanie takiej formy pomocy.    

Ponadto, jeśli ktoś z Państwa chciałby, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, musi dostarczyć do dyrektora przedszkola zaświadczenie od lekarza o potrzebie objęcia dziecka takim rodzajem wsparcia. 

Informuję, że składka na ubezpieczenie wynosi w tym roku szkolnym 40,12 zł i należy ją opłacić do końca tego tygodnia, czyli do 20 września! Jednocześnie przypominam, że jeśli ktoś z rodziców ubezpiecza swoje dziecko poza przedszkolem, jest zobowiązany dostarczyć nam zaświadczenie o tym, że dziecko jest ubezpieczone - jest to dla nas szczególnie ważne w momencie organizowania różnego rodzaju wyjść i wycieczek.  

                                                                                                                                                                                                                            Alina Mikołajczyk  


Zapraszam wszystkich czlonków nowo wybranych Rad Oddziałowych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w najbliższy czwartek, czyli 19 września o godzinie 16:30. Wybierzemy nowy zarząd, omówimy sprawy bieżące oraz ustalimy plan pracy na rok szolny 2019/2020.

Alina Mikołajczyk


W sobotę 14 września 2019 r. odbyły się w Młynarach gminne dożynki. Wśród licznych artystów, którzy tego dnia mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów, znalazły się także dzieci z oddziału "Sówki". Nasze przedszkole reprezentował zespół w składzie:

 • Chabros Jan, 
 • Iłgowska Gabriela, 
 • Iwaszkiewicz Wojciech, 
 • Jarosz Krzysztof, 
 • Jurgielewicz Amelia, 
 • Lewandowski Dominik, 
 • Lichołat Gabriela, 
 • Paczuska Lena, 
 • Palczewski Szymon, 
 • Rataj Aleksander, 
 • Smolarek Zuzanna, 
 • Wielgus Wiktor, 
 • Zienkiewicz Kaja.

Należy wspomnieć, że był to debiut naszych przedszkolaków, ale jakże udany! Dzieci przepięknie zaśpiewały piosenki: "Podajmy sobie ręce" orazi "Lisek Łakomczuszek", który został wykonany także na bis! Dziękuję Pani Ani Stando za przygotowanie dzieci do występu, a dzieciom i rodzicom za wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu.

Alina Mikołajczyk 


Szanowni Państwo,

wszelkiego rodzaju kwestie organizacyjne, w tym godziny pobytu dziecka w przedszkolu, oraz finansowe zostaną omówione na pierwszym zebraniu z rodzicami, które zostało zaplanowane na poniedziałek 16 września 2019 r. na godzinę 16:40.

Alina Mikołajczyk


Drodzy Rodzice,

Przedszkole w Młynarach jest czynne od godziny 6:30 do godziny 16:30.

Podstawa programowa jest realizowana od godziny 9:00 do godziny 14:00 - jest to czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Zgodnie z Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat opłata za każdą rozpoczętą godzinę zajęć poza ww. czas wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za drugie i następne dziecko z tej rodziny wynosi 50 gr za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli sześciolatków, ponoszą jedynie koszta związane z korzystaniem przez dziecko z wyżywienia - przypominam, że stawka żywieniowa w naszym Przedszkolu wynosi 5,50 zł za dzień (śniadanie, obiad II danie, obiad I danie + podwieczorek).

Od tego roku szkolnego opłata za przedszkole pobierana będzie z dołu, tzn. za wrzesień będą Państwo płacić dopiero w październiku. Informacje o kwocie do zapłaty będą Państwu wysyłane co miesiąc drogą mailową, dlatego każdy z rodziców musi mieć założoną pocztę elektroniczną i przekazać nam swój adres mailowy

Alina Mikołajczyk


Szanowni Państwo,

proszę się zapoznać z harmonogramem dowożenia i odwożenia dzieci na rok szkolny 2019/2020 (dzieci z przedszkola dojeżdżają razem z dziećmi szkolnymi) i poinformować nauczycielki o tym, czy dziecko będzie jeździło autobusem, czy będzie dowożone przez rodziców? Proszę pamiętać, że podstawa programowa jest realizowana w godzinach od 9:00 do 14:00, więc dziecko nie może pojechać do domu o 12:35 - chyba że jest ku temu jakiś poważny powód.

Alina Mikołajczyk


TRASA I
Dowóz:

Młynary – 6:40
Majewo kolonia – 6:53
Kwietnik – 6:55
Kwietnik kolonia – 7:00
Zastawno – 7:05
Zaścianki – 7:08
Młynary szkoła – 7:15
Kurowo Braniewskie kolonia – 7:25
Kurowo Braniewskie stacja – 7:28
Kurowo Braniewskie wieś – 7:31
Kraskowo – 7:33
Gardyny leśniczówka – 7:36
Młynary szkoła – 7:40
Płonne wieś – 7:45
Płonne kolonia – 7:48
Błudowo szkoła – 7:51
Powrót do Młynary – 8:05

1 Odwóz:
Młynary – 12:30
Błudowo szkoła – 12:40
Płonne kolonia – 12:43
Płonne wieś – 12:46
Młynary szkoła – 12:50
Gardyny leśniczówka – 12:55
Kraskowo – 12:58
Kurowo Braniewskie kolonia – 13:05
Kurowo Braniewskie Wieś – 13:08
Kurowo Braniewskie stacja – 13:10
Młynary szkoła – 13:20

2 Odwóz:
Młynary szkoła – 13:30
Zaścianki – 13:35
Zastawno –13:28
Kwietnik kolonia – 13:42
Kwietnik wieś – 13:41
Majewo kolonia – 13:45
Błudowo szkoła – 13:58
Płonne kolonia – 14:20
Płonne wieś – 14:23
Młynary szkoła – 14:26
Gardyny leśniczówka – 14:30
Kraskowo – 14:34
Kurowo Braniewskie kolonia – 14:40
Kurowo Braniewskie Wieś – 14:43
Kurowo Braniewskie PKP – 14:45
Młynary szkoła – 14:50

3 Odwóz:
Młynary szkoła – 14:55
Zaścianki – 14:58
Zastawno – 15:02
Kwietnik kolonia – 15:06
Kwietnik wieś – 15:10
Majewo kolonia – 15:13
Młynary – 15:25

TRASA II
Dowóz:

Młynary – 6:45
Zaścianki – 6:47
Podgórze – 6:50
Nowe Monasterzysko – 6:55
Nowe Monasterzysko kolonia – 6:57
Karszewo – 7:03
Włóczyska – 7:12
Włóczyska kolonia – 7:15
Rucianka – 7:23
Błudowo szkoła – 7:35
Płonne – 7:40
Młynary - 7:45

1 Odwóz:
Młynary – 12:25
Płonne – 12:27
Błudowo szkoła – 12:35
Rucianka – 12:40
Włóczyska – 12:5
0Karszewo – 13:00
Nowe Monasterzysko – 13:10
Podgórze – 13:15
Zaścianki – 13:18
Młynary szkoła – 13:20

2 Odwóz:
Młynary – 13:30
Płonne – 13:33
Błudowa szkoła – 13:40
Rucianka – 13:45
Włóczyska – 13:55
Karszewo – 14:05
Nowe Monasterzysko – 14:10
Podgórze – 14:15
Zaścianki – 14:18
Młynary szkoła – 14:20
Kobyliny – 14:23
Ojcowa Wola – 14:25
Sąpy – 14:30
Młynary szkoła – 14:35

3 Odwóz:
Młynary szkoła – 14:35
Płonne – 14:38
Błudowo szkoła – 14:45
Rucianka – 14:50
Włóczyska – 15:00
Włóczyska kolonia – 15:03
Karszewo – 15:10
Nowe Monasterzysko – 15:15
Podgórze – 15:20
Zaścianki – 15:22
Młynary – 15:30

TRASA III
Dowóz:

Stare Monasterzysko – 6:30
Sokolnik – 6:40
Młynary szkoła – 6:50
Warszewo – 7:00
Sąpy – 7:10
Kobyliny – 7:15
Młynary szkoła – 7:20
Krasinek – 7:30
Mikołajki – 7:40
Broniszewo – 7:45
Młynarska Wola – 7:50
Młynary szkoła – 7:55

Odwóz:
Młynarska Wola – 12:50
Sąpy – 13.30
Warszewo – 13:40
Kobyliny – 13:25
Sokolnik – 14:50
Stare Monasterzysko – 14:25
Broniszewo – 15:00
Krasinek – 15:10
Mikołajki – 15:20


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dni ustawowo wolne:

1 listopada 2019 r. (piątek)  Dzień Wszystkich Świętych
11 listopada 2019 r. (poniedziałek) Narodowe Święto Niepodległości
25 grudnia 2019 r. (środa) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia 2019 r. (czwartek) Boże Narodzenie (drugi dzień)

1 stycznia 2020 r. (środa) Nowy Rok
6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli
13 kwietnia 2020 r. Poniedziałek Wielkanocny
1 maja 2020 r. (piątek) Święto Pracy
11 czerwca 2020 r. (czwartek) Boże Ciało

Dni dodatkowo wolne (ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców):

27 grudnia 2019 r. (piątek)
10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek)
12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)

W Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Sylwestra Przedszkole będzie otwarte od godziny 6:30 do 14:00.

23 i 30 grudnia 2019 r. (w czasie zimowej przerwy świątecznej), podczas ferii zimowych trwających od 20 stycznia do 2 lutego 2020 r., a także 9 kwietnia 2020 r. w Wielki Czwartek zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mogą być organizowane w grupach łączonych ze względu na niższą frekwencję dzieci.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w grupach łączonych odbywają się także w czasie ferii letnich. Przerwa wakacyjna trwa w naszym Przedszkolu od 1 do 31 sierpnia 2020 r.

Alina MikołajczykKalendarz
«
Październik 2019
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Newsletter
Aktualności
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Projekty edukacyjne
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy