Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej

  • 2023-07-26, 15:55
  • UM Młynary
Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej

W dniu 26 lipca 2023 roku podpisano umowę z Panem Pawłem Kiliańskim, reprezentującym Pana Ireneusza Kiliańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TYMSON Ireneusz Kiliański ul. Traugutta 6/2, 14-420 Młynary na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach”.

Zadanie obejmować będzie następujący zakres:
1) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 81 m, od studni S21 do S24,
2) wykonanie kanalizacji burzowej o długości ok. 115 m, od studni D23 do D27,
3) wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 109 m, od studni W20 do W22.

Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnił Pan Jarosław Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Obsługi Inwestycji  „EKO – SYSTEM” Jarosław Pawłowski ul. Kolonia Zdroje 25, 14-400 Pasłęk.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie: 181 499,46 zł brutto.

Zadanie dofinansowane w ramach Projektu nr PR/1/081/2018 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 564

Podziel się:


Pozostałe