Podpisanie umowy na wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej

  • 2023-07-26, 15:57
  • UM Młynary
Podpisanie umowy na wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej

W dniu 26 lipca 2023 roku podpisano umowę z Panią Katarzyną Cichowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Drogbruk Katarzyna Cichowska ul. Obrońców Westerplatte 9/43, 82-100 Nowy Dwór Gdański na realizację zadania pn.: „Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach”. Zadanie obejmuje odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach o długości ok. 0,700 km, zlokalizowanych na działkach nr 192/1, 191/28, 191/29 (obręb nr 4) oraz nr 51 (obręb nr 5) w Młynarach.

Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnił Pan Dariusz Jastrzębski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inwest - Drog Dariusz Jastrzębski Myślęcin 15, 82-300 Elbląg.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie: 645 600,00 zł brutto.

Zadanie dofinansowane w ramach Projektu nr PR/1/081/2018 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 557

Podziel się:


Pozostałe