EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

  • 2024-03-10, 07:14
  • Karolina Wasiluk
EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY
Święto to jest obchodzone 6 marca i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat problemów związanych z mową i komunikacją oraz promowanie roli logopedów w procesie leczenia i rehabilitacji.

W związku z Europejskim Dniem Logopedy 5 marca w każdej grupie przedszkolnej zostały przeprowadzone przez p. Karolinę Wasiluk - przedszkolnego logopedę, zajęcia logorytmiczne rozwijające mowę, poczucie rytmu, percepcję słuchową, usprawniające narządy artykulacyjne oraz utrwalające prawidłowy tor oddechowy.

Przeprowadzone zabawy logorytmiczne opierały się na słowie, rytmie, angażowały uwagę słuchową, dawały możliwość własnej ekspresji ruchowej. Dzieci z zaangażowaniem brały udział w proponowanych zabawach i ćwiczenia.

Karolina Wasiluk

Zdjęcia (9)


Liczba wyświetleń: 554

Podziel się:


Pozostałe