ࡱ> AD@/bjbjRR480ng0ng <,$"%\8Q8vvvvvvz'`0%%%\v88d% c [:..................................................................... (imi i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) .................................................................& ..................................................................... (adres) ..................................................................... (numer telefonu) & .& & & & & & & & & ., dnia & & .& & & & .. (miejscowo[) (data) Burmistrz Miasta i Gminy MBynary ul. Dworcowa 29 14-420 MBynary Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni [ciekw na terenie Gminy MBynary 1.Nazwa inwestycji, na ktr ma by udzielona dotacja: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ....... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... 2.Opis zakresu rzeczowego inwestycji: ............................................................................................................................................................................... ... ... ... ... ... 3.Wskazanie efektu ekologicznego, ktry bdzie osignity w wyniku realizacji inwestycji:. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... 4.Lokalizacja zadania: a)adres nieruchomo[ci: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... b)numer dziaBki ewidencyjnej: & & & & & & & & & obrb & & & & & & & & & & & & & & & & & .. c)tytuB prawny do nieruchomo[ci: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. d)wspBwBa[ciciel/e (je|eli istnieje): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ....... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... 5.Planowany koszt wykonania zadania: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... 6.Wnioskowana wysoko[ dotacji celowej: & & & & & & & & & & & V|: ^ d f h  f : j v x пппޱthV!CJOJPJQJ^JaJh'CJOJPJQJ^Jhb CJOJPJQJ^J hhV!CJOJPJQJ^JhCJOJPJQJ^J hhb CJOJPJQJ^JhV!CJOJPJQJ^J hhCJOJPJQJ^J hhV!CJOJPJQJ^J(f h  x z ]x`]gd>d $ a$gd;Q $ a$gd;Q$ ??a$gd;Q$ Fa$gd;Q $ a$gdb $ dha$gdb $ a$gd;Qx z h j ٺمwfYJ<h<'CJOJPJQJ^JhM5CJOJPJQJ^JhhV!OJQJ^J hhb CJOJQJ^JaJhMCJOJQJ^JaJ#hh5CJOJPJQJ^J$h_:hb CJOJPJQJ^JaJh_:CJOJPJQJ^JaJhV!CJOJPJQJ^JaJh>d5CJOJPJQJ^J#hhV!5CJOJPJQJ^J'h_:h_:5CJOJPJQJ^JaJ j >L{l$$ xa$gd;Q$$ dhxa$gdb $$ xxa$gd;Q$ #xa$gdb $ xa$gd;Q ]x`]gd>d =>L{hl &(@BHprxɼɼ|k| hb hMCJOJPJQJ^JhV!CJOJPJQJ^J hhV!CJOJPJQJ^Jh<'5CJOJPJQJ^J#hhV!5CJOJPJQJ^JhhV!OJQJ^JhrjhOJQJ^J hh<'CJOJPJQJ^Jh<'CJOJPJQJ^Jh`CJOJPJQJ^J)l(Br: &\&&6'$$ dxxa$gdb $$ dxxa$gdb $$ xa$gd;Q $ xa$gdb $ dhxa$gdb <PR\rF6õѵѵы}o^L#hhV!5CJOJPJQJ^J hhjCJOJPJQJ^Jh`CJOJPJQJ^JhV!CJOJPJQJ^JhjCJOJPJQJ^JhMCJOJPJQJ^Jh_:CJOJPJQJ^Jh<'CJOJPJQJ^JhkCJOJPJQJ^J hhV!CJOJPJQJ^JhhV!OJQJ^J h<'h<'CJOJPJQJ^J68:& & &&&&(&X&Z&\&&&&2'4'6'X'\'^'d'(((((**`****+ӸӤӸӂthMCJOJPJQJ^J hjhjCJOJPJQJ^J hhV!CJOJPJQJ^JU#hhV!5CJOJPJQJ^JhhV!OJQJ^Jh`CJOJPJQJ^JhjCJOJPJQJ^JhV!5CJOJPJQJ^Jhj5CJOJPJQJ^J'& & & & & 7.Planowana data rozpoczcia zadania: .................................................................... 8.Planowana data zakoDczenia zadania: & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 9.Informacja o [rodkach publicznych przyznanych z innych zrdeB lub o wystpieniu do innych podmiotw o przyznanie [rodkw publicznych na wnioskowane zadanie : ............................................................................................................................................................................... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... O[wiadczam, |e wszystkie informacje zawarte we wniosku s prawdziwe oraz, |e zapoznaBem/am si zuchwaB Nr XXVIII/198/2020 Rady Miejskiej w MBynarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni [ciekw na terenie Gminy MBynary. ....& & & & & & & & & & & & & & (Podpis wnioskodawcy) ZaBczniki : 1)Aktualna mapa nieruchomo[ci z zaznaczonym miejscem lokalizacji inwestycji. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... 6'^'((*`**+---- ..(. $ a$gd;Q $ Fa$gd;Q $ a$gd;Q$ xxa$gd;Q $ xa$gd;Q$ x`a$gdM$$ xa$gd;Q$$ dxxa$gdb ++,,, ,,X,\,^,l,r,v,--------... . ..$.&.(....´ޕޕufuYYhhV!OJQJ^Jhrjh5CJOJPJQJ^J#hhV!5CJOJPJQJ^JhjCJOJPJQJ^JhCJOJPJQJ^J hhb CJOJPJQJ^JhrjhCJOJPJQJ^JhV!CJOJPJQJ^JhMCJOJPJQJ^J hhV!CJOJPJQJ^J hjhb CJOJPJQJ^J.."/~// hhjCJOJPJQJ^JhjCJOJPJQJ^JhV!CJOJPJQJ^J(.."//$ xxa$gdj21h:p<'. A!n"n#7$S% x666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtHb`b Normalny*$1$0CJKHOJPJQJ^J_H9aJmHnHsHtHXX NagBwek 1@& & F & FxCJ$5aJ$\XX NagBwek 2@& & F & FxCJ 5aJ \XX NagBwek 3@& & F & FxCJ5aJ\JA J Domy[lna czcionka akapituTiT 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy */* WW8Num1z0*/* WW8Num1z1*/* WW8Num1z2*/!* WW8Num1z3*/1* WW8Num1z4*/A* WW8Num1z5*/Q* WW8Num1z6*/a* WW8Num1z7*/q* WW8Num1z8RR NagBwek1 x$OJQJCJPJ^JaJJBJ Tekst podstawowyd */* Lista^JH"H Legenda xx $CJ6^JaJ]00 Indeks $^J<< Cytaty^7]7`:>: TytuB$a$CJ85aJ8\BJB PodtytuB$a$<xCJ$aJ$PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @l8b묮7J3J:t7͍7o,q)נTi n7^R|y _o֛~ J%|,U-RЅre1m1oKLylȒLXr:b 8Hؓr(s KP, W02= $-O 8IdZ}r鋷/~?}ů3Z%7~ۏ^}^ ÎsW}7gϯw8EA痓腈;q P -Qձ'* xord|"C0hq*[{8pc(& T\REXXz76رX~gxuD.鑾M. .SAΨkM|l#@A{h"QRC5d"ٝk 0e^kppدPfaid#$c=Ęlq#DQvIb )C&]u q@p?Y4p~5x ֔D2XvY%vgv'{St{;Yb<' ]ٹc,g:G]|:Ӆ3Eq*u-hu+`l L/Na$J!|r+~wZ}7;nV䤳.7pSM!&ćrźinf?Ӭo&U$Äq3WgɇkԁGzޣOFҮR'ǚa>ٙ`W 82gK"n8$*JI f%Lّ^vVx::l}3m|PJJ5?k>}P!aIl8HTI wv-,6,n+P-jYTۃ_.C4`^gW9GzSq]=4.in6 =g٩V/B㲱CjS rcqXbmY)hFRf?c%;B=z!k ʒp!HuIAD$%QW@c]C4:O&O2@a7VKipůVlO'+WʁC"B1Иfe|7s(]G4 Ѭ^jOWn?фawBС@3IV6PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!@theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 28x 6+./ l6'(./ 8@0( B S ? FpI[z{6de9GvsQ / b , . / 6 9 ; P^`P@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0`b OV!_:;Qrjh>d# <'`MkMj' @L  @  &Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialiLiberation SerifTimes New Roman;(SimSun[SOCMangalMangalS&Liberation SansArialG. P<*Microsoft YaHeiC.,.{$ Calibri Light7..{$ CalibriA$BCambria Math"A h,\ڑg U ! 0 3Q XO! xx.)p Anna Romanek Gmina MBynary Oh+'0x ( 4 @ LX`hpAnna RomanekNormalGmina Mynary13Microsoft Office Word@> @ ە@h+@qR ՜.+,0 hp|   Tytu !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?BCFRoot Entry F'`E1Table%WordDocument 48SummaryInformation(0DocumentSummaryInformation88MsoDataStore'`'`EGENAE5JM4IQ==2'`'`Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q