Komunikaty

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach przypomina, że pobór wody z hydrantów jest zabroniony pod groźbą kary pieniężnej do 5 tysięcy złotych .