Ogłoszenia

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 165, obręb Młynarska Wola, gm. Młynary

 

 

Załączone pliki: