Przyroda

Młynary i okolice posiadają bogate walory krajobrazowe. 37% powierzchni gminy stanowią lasy. Znajduje się tu rezerwat przyrody Pióropusznikowy Jar oraz rezerwat Lenki. W dorzeczu Baudy rzeki przepływającej przez gminę, znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy. Ponadto w okolicznych wioskach, na rzekach można zobaczyć żeremia budowane przez bobry oraz ścięte przez nie drzewa, co niewątpliwie świadczy o ich licznym występowaniu na obszarze gminy. Rzeka Bauda, Okrzejka, Lisi Parów i Gardyna dodatkowo urozmaicają krajobraz.

 

Na terenie Gminy występują obszary chronione:

 

a) Rezerwat przyrody „Lenki” – rezerwat częściowy, o powierzchni 9,74 ha. Utworzony 31 października 1959 r., położony na terenie Nadleśnictwa Młynary, Leśnictwo Sapy. Rezerwat powstał w celu zachowania cennych fragmentów starodrzewi modrzewiowych i bukowych.

 

b) Rezerwat przyrody „Pióropusznikowy Jar” – rezerwat częściowy, o powierzchni 37,78 ha ( w tym 24,40 ha na terenie gminy Młynary). Utworzony 28 lipca 1962 r. Położony na terenie Nadleśnictwa Elbląg. Rezerwat powstał w celu zachowania fragmentu lasu świeżego, partii drzewostanów bukowych i łęgu o cechach zespołów naturalnych, a także ochrony stanowiska pióropusznika strusiego występującego jako element runa.

 

c) Obszar Chronionego Krajobrazu „Rzeki Baudy” – utworzony 26 kwietnia 1985 r. Powstał w celu ochrony rozcięć erozyjnych wschodnich zboczy Wysoczyzny Elbląskiej, krajobrazu strefy przyrzecza i hydrotopu Baudy oraz biotopu lasów.

 

d) Słobicki Obszar Chronionego Krajobrazu - utworzony 26 kwietnia 1985 r., w celu ochrony krajobrazu fragmentu Równiny Warmińskiej.

 

(źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Młynary)