Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego

Kolejny etap realizacji transgranicznego projektu!

     Już w pierwszej połowie 2020 r. mają ruszyć pierwsze działania zaplanowane w projekcie pn.: „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”. W 2020 roku zaplanowano między innymi organizacje pleneru rzeźbiarskiego w Młynarach, przeprowadzenie warsztatów  na temat utworzenia wspólnego produktu turystycznego oraz wykonanie komponentu infrastrukturalnego. W ramach tego działania, w mieście Młynary powstanie park miniatur.  Zagospodarowany zostanie teren przy ruinach starego Młyna. Teren byłego, starego przedszkola zamieniony zostanie w nową przestrzeń parkową. W ramach planowanych prac przewiduje się wykonanie utwardzonych alejek parkowych, oświetlenia oraz montaż małej architektury parkowej wraz z miniaturami budowli o historycznej architekturze.

Teren, na którym wykonany zostanie nowy park miniatur w Młynarach:

 

_________________________________________________________________________________________________________

W mieście Ladushkin odbyła się pierwsza konferencja otwierająca wspólny projekt z Gminą Młynary

 

     W naszym mieście partnerskim Ladushkin w Rosji, odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Ladushkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”. Miasto Ladushkin i Młynary w ramach realizowanego wspólnie projektu tworzyć będą nowe miejsca kulturowe, spotkań rodzinnych, zabaw dla dzieci oraz punktów gdzie będzie można pokazać historię Naszych miast. W miejscowościach powstaną Parki Miniatur z modelami najciekawszych zabytków architektonicznych regionu. Jednym z elementów konferencji było także podpisanie przez Panią Burmistrz porozumienia dotyczącego wspólnych działań pomiędzy miastami Młynary-Ladushkin na 2020 rok. Po konferencji odbyło się spotkanie robocze kierowników projektu, na którym omówiony został szczegółowy harmonogram działań. Pozostałym uczestnikom delegacji czas umiliło zwiedzanie miasta Ladushkin. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Umowa o dofinansowanie podpisana!

     Podpisano umowę dofinansowania wspólnego projektu Gminy Młynary, Miasta Laduszkin oraz Ministerstwa Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020, priorytet I - Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego. Na realizację działań w ramach przedmiotowego projektu partnerzy będą mieli 24 miesiące od  dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

     Całkowity koszt projektu realizowanego w Gminie Młynary i Mieście Laduszkin planuje się w kwocie 895 880,00 euro, z czego  806 292,00 euro stanowi kwota dofinansowania przyznanego w ramach Programu. Gmina Młynary otrzyma dofinansowanie w wysokości 142 200,00 euro i wniesie wkład własny finansowy w wysokości 15 800,00 euro, natomiast Miasto Laduszkin otrzyma dofinansowanie w wysokości 662 231,00 euro oraz wniesie wkład w wysokości 1 716,00 euro. Kwota w wysokości 72 071,90 euro stanowiła będzie wkład własny Ministerstwa Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego, które otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 860,10 euro.

     W ogólnej kwocie dofinansowania projektu, środki w wysokości 142 200,90 euro stanowiły będą środki Unii Europejskiej, natomiast Federacja Rosyjska sfinansuje dofinansowanie w wysokości 664 091,10 euro.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

______________________________________________________________________________________________________________

 

Umowa partnerska z miastem Laduszkin podpisana!

     W dniu 23 lipca 2019 r. do Gminy Młynary przybyła delegacja z partnerskiego Miasta Laduszkin (Obwód Kaliningradzki). Nie była to tylko zwykła przyjacielska wizyta, ponieważ miała na celu podpisanie umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektu, którego liderem będzie Miasto Laduszkin, a Gmina Młynary zostanie jednym z partnerów realizujących projekt. Podpisanie umowy partnerskiej jest warunkiem zawarcia umowy dofinansowania do realizacji wspólnego projektu.

     Prace nad wspólnym projektem pt. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” rozpoczęły się w 2017 r. Natomiast w 2018 r., złożono wspólny wniosek o dofinansowanie w ramach I naboru w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.

     W ramach części projektu realizowanej po stronie Gminy Młynary planuje się wykonanie zagospodarowania terenu przy ruinach starego Młyna. Były teren starego przedszkola zamieniony zostanie w nową przestrzeń parkową. W ramach planowanych prac przewiduje się wykonanie utwardzonych alejek parkowych, oświetlenia oraz montaż małej architektury parkowej wraz z miniaturami budowli o historycznej architekturze.

     Projekt uzupełniony będzie przez szereg działań informacyjno-edukacyjnych w ramach, których planuje się m.in.: Organizacje konferencji otwierającej i podsumowującej projekt, plenery rzeźbiarskie, wymiany młodzieży, publikacje broszur o produktach turystycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

____________________________________________________________________________________________________________