Dziś jest: poniedziałek 16 września 2019 Imieniny: Edyty, Kornela, Kamili
PLENDE A- A A+

ZAPROSZENIE NA SESJĘ ABSOLUTORYJNĄ

ZAPROSZENIE

    Zapraszam na IX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 29.05.2019 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Młynary za 2018 r., debata nad raportem  oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2018 r.
 8. Wykonanie budżetu za 2018 r.
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok;
  3. dyskusja nad sprawozdaniem;
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok;
  5. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok wraz z opinią;
  6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 - 2033,
 2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.,
 3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
 4. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
 5. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 6. zmiany Uchwały Nr VII/40/2019 Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2026”.
 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Karol Jóźwiak          

 

Wyświetleń: 48
Kalendarz
«
Wrzesień 2019
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Newsletter
Aktualności
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy