Dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR mają szanse na otrzymanie bezpłatnych komputerów

  • 2021-10-19, 14:00
  • UM Młynary
Dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR mają szanse na otrzymanie bezpłatnych komputerów

Osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach programu Granty PPGR powinny złożyć oświadczenie do końca września 2023 r. 

 

Przypominamy, że zgodnie z zapisami umów darowizny sprzętu komputerowego, przekazanego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, opiekunowie dzieci oraz pełnoletni uczniowie, którzy otrzymali ww. sprzęt zobowiązani są do złożenia w terminie do 30 września 2023 r.  oświadczenia informującego o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu zgodnie z celami projektu grantowego związanymi z edukacją.

Oświadczenie należy złożyć osobiście lub listownie w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary. Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane przez osobę, która wcześniej podpisała umowę darowizny sprzętu komputerowego tj. opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.mlynary.pl oraz w sekretariacie Urzędu.

 


UWAGA!

Ważny komunikat dla osób, które złożyły oświadczenie w zakresie przyznania sprzętu komputerowego w ramach Programu Granty PPGR.

Osoby, które złożyły oświadczenie w zakresie przyznaniu sprzętu komputerowego dla dziecka pochodzącego z rodziny byłego pracownika PGR, zobowiązane są do złożenia informacji z danymi szczegółowymi wnioskodawcy na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Formularz należy wypełnić i podpisać, a następnie złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub podpisany formularz przesłać na adres email: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2021 r.

Nieprzekazanie formularza może uniemożliwić weryfikację spełnienia warunków dostępowych i odrzucenie wniosku.

Konieczność złożenia ww. formularza spowodowana jest wymaganiami narzuconymi przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa tj. operatora Programu Granty PPGR, zgodnie z którymi Gminy przyjmujące oświadczenia od osób ubiegających się o wsparcie muszą zweryfikować każde oświadczenie pod kątem zgodności z warunkami umożliwiającymi otrzymanie wsparcia. W przypadku, jeżeli dla któregoś ze złożonych wniosków nie będzie można potwierdzić spełnienia warunków dostępowych, gmina powinna taki wniosek odrzucić.

Druk formularza danych szczegółowych można pobrać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub ze strony internetowej www.mlynary.pl , zakładka „Dla mieszkańców” / „Granty PPGR”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ Renata Wioletta Bednarczyk


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPUTERÓW DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło program wsparcia w zakresie zakupu komputerów z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Zgodnie z założeniami programu dzieci, a także pełnoletni uczniowie szkół średnich mogą otrzymać sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zakupionym przez Gminę ze środków przyznanych w ramach programu.  

Warunkiem przyznania sprzętu komputerowego dziecku lub pełnoletniemu uczniowi szkoły średniej jest:

  1. posiadanie krewnego, będącego byłym pracownikiem Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny),
  2. zamieszkiwanie na terenie gminy, na terenie której znajdował się były PPGR,
  3. złożenie oświadczenia na wzorze wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentem potwierdzającym prace członka rodziny w PPGR.

Powyższe oświadczenie należy złożyć na wzorze, w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mlynary.pl w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW / GRANTY PPGR” oraz na stronie www.bip.mlynary.pl (tablica ogłoszeń), a także w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach. Więcej informacji na temat składania oświadczeń uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach pok. 12 lub pod nr tel. 55-618-22-44.

UWAGA – Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania sprzętu komputerowego, które uzależnione jest od zakwalifikowania gminy do programu. Więcej informacji o programie „Granty PPGR” można znaleźć na stronie internetowej www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ Renata Wioletta Bednarczyk


Komunikat dla osób składających oświadczenie w zakresie bezpłatnych komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

W związku z zapytaniami mieszkańców odnośnie dokumentów potwierdzających zatrudnienie danego członka rodziny w PPGR informujemy, że do oświadczenia rodzica lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej można dołączyć, któryś z poniższych dokumentów:

-  jakikolwiek dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia danej osoby w PPGR,

- zeznanie świadka potwierdzającego zatrudnienie danej osoby w PPGR,

- oświadczenie o wystąpieniu do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wydanie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia.

Wzór zeznania świadka oraz wzór oświadczenia o wystąpienia do KOWR, a także pozostałe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach www.mlynary.pl oraz www.bip.mlynary.pl.

 

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 5987

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe