Płonne

Sołtys:   

Katarzyna Mała

 

Rada Sołecka:

1. Renata Brodowska

2. Justyna Korwel

3. Beata Mała

4. Bogusław Żychowicz


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 891 ha. 

Liczba zamieszkujących sołectwo Płonne

Miejscowość Płonne zamieszkuje 183 osób, w tym:
osoby dorosłe: 139
nieletni: 44
kobiety: 91
mężczyźni: 92

 dane według stanu na wrzesień 2018 r.