Zasady eksploatacji sieci kanalizacyjnej

SZANOWNY DOSTAWCO ŚCIEKÓW

 

Zgodnie z zawartą umową, przypominamy o przestrzeganiu zasad wprowadzania do kanalizacji ścieków o składzie i stanie niezagrażającym prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Przypominamy, że:

  • Przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 15-20 cm i wrzucane do kanalizacji śmieci – odpady sprzyjają zatykaniu odpływu tworząc zatory;
  • Wrzucane do sedesu pozostałości po jedzeniu, obierki mogą powodować zagrożenie epidemiologiczne, dokarmianie i rozmnażanie gryzoni;
  • Wlewane do kanalizacji tłuszcze i oleje tężeją i osadzając się na ścianach zmniejszają średnicę rur odpływowych tworząc zatory;
  • Wrzucane - zwłaszcza nawilżane chusteczki (dziecięce lub po demakijażu), podpaski, wata, pieluchy, patyczki higieniczne, ręczniki papierowe, materiały opatrunkowe, tekstylia i części garderoby oraz wszystkie inne nierozpuszczające się w ściekach materiały, łącząc się w sploty zatykają rury uniemożliwiając przepływ ścieków , a nawijając się na wirniki pomp powodują ich uszkodzenia;
  • Wrzucane do kanalizacji zużyte igły i inne ostre przedmioty to potencjalne zagrożenie zranienia i zakażenia groźnymi chorobami pracowników zajmujących się konserwacją sieci i obiektów kanalizacyjnych;
  • Wrzucane materiały budowlane, mieszaniny cementowe, piasek, popiół i inne materiały stałe osadzając się na dnie przewodów kanalizacyjnych tworzą zwarte, trudne do usunięcia zatory i powodują zagrożenia awaryjne;
  • Wrzucane niedopałki papierosów, lekarstwa i różne substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki oraz mogą stwarzać niebezpieczne warunki dla pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną.

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Prosimy o właściwe korzystanie z kanalizacji.

 

Apelujemy, aby wymienione wyżej produkty, trafiły do odpowiednich pojemników na śmieci zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów.

 

Każdy z nas swoim rozsądnym korzystaniem z kanalizacji ma wpływ na koszty jej funkcjonowania i cenę odprowadzanych ścieków.

 

 

Dziękujemy za zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego.