Zaścianki

Sołtys:

Alina Zabiełło

 

Rada Sołecka:

1. Henryk Czarnik

2. Łukasz Chabros

3. Szymon Dzięcioł

4. Paulina Bednarczyk

5. Lidia Kowalska


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 1 030ha. W skład sołectwa  wchodzą miejscowości: Zaścianki, Podgórze.

Liczba zamieszkujących sołectwo Zaścianki

Miejscowość Zaścianki zamieszkuje 204 osób, w tym:
osoby dorosłe: 171
nieletni: 33
kobiety: 91
mężczyźni: 112

Miejscowość Podgórze zamieszkuje 61 osób, w tym:
osoby dorosłe: 43
nieletni: 18
kobiety: 28
mężczyźni: 33

dane według stanu na wrzesień 2018 r.a