Nowe Monasterzysko

Sołtys:  

Tomasz Pieślak

 

Rada Sołecka:

1. Dariusz Lipiński

2. Zbigniew Semków

3. Paweł Śluborski


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni  534 ha. 

Liczba zamieszkujących sołectwo Nowe Monasterzysko

Miejscowość Nowe Monasterzysko zamieszkuje 205 osób, w  tym:
osoby dorosłe: 158
nieletni: 47
kobiety: 103
mężczyźni: 102

dane według stanu na wrzesień 2018 r.