klub seniora

Z oferty Klubu Seniora będą mogli skorzystać przede wszystkim nieaktywni zawodowo mieszkańcy gminy Młynary, powyżej 60 roku życia.

Aby zgłosić chęć przystąpienia do Klubu „Senior+” należy złożyć deklarację w M-GOPS, ul. Dworcowa 25 w Młynarach.

„Klub Senior+” będzie czynny od poniedziałku do piątku 4 godz dziennie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w M-GOPS w Młynarach  tel. 55 248 63 74

Klub Seniora „Senior+” w Młynarach powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenia i wyposażenia placówki w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja 2020.

Deklaracja dostępna jest w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach przy ul. Dworcowej 25 oraz na stronie internetowej www.mlynary.pl.