Biuro obsługi klienta

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MŁYNARACH

14-420 MŁYNARY, UL. WARSZAWSKA 6A

TEL: 514-137-674   E-MAIL: [email protected]

NIP: 5783129912 REGON: 369470228

                           

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych funkcjonuje   Biuro Obsługi Klienta, które mieści się w budynku tymczasowym ZAKŁADU WODOCIĄGÓW   I KANALIZACJI  w  MŁYNARACH przy ul. Dworcowej 32A w Młynarach.

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

Poniedziałek       7:00 – 15:00

Wtorek                7:00 – 15:00

Środa                   7:00 – 16:00

Czwartek            7:00 – 15:00

Piątek                 7:00 – 14:00

 

Do BOK mogą się Państwo zgłaszać ze wszystkimi sprawami, dotyczącymi usług, które świadczy ZWiK w Młynarach, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla pozostałych odbiorców.

Zakres obowiązków i kompetencji Biura Obsługi Klienta w ZWiK Młynary:

 • udzielanie wszelkich informacji z zakresu działalności zakładu
 • informowanie o warunkach zawierania umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 •  informowanie o regulaminie świadczenia usług
 •  informowanie o taryfach za wodę i ścieki
 •  wyjaśnianie sposobu rozliczania oraz zasad płatności za wodę i ścieki
 •  przyjmowanie odczytów wskazań wodomierzy
 •  wystawianie faktur za wodę i ścieki oraz wyjaśnianie sposobu rozliczania oraz zasad płatności za wodę   i ścieki.
 •  przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących odczytów i wymian wodomierzy, rozliczeń i faktur za wodę i ścieki.
 •  informowanie klienta o bieżących należnościach i ewentualnym zadłużeniu
 • windykacja zadłużeń za wodę i ścieki (wezwania do zapłaty)
 • wydawanie druków wniosków


Zakres obowiązków i kompetencji Działu Technicznego:

 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych
 • usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych
 • przyłączanie nowych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnej
 • udrożnianie kanalizacji za pomocą specjalistycznego sprzętu WUKO
 • przyjmowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wodno-kanalizacyjnej od inwestorów
 • sprawdzanie szczelności rurociągów przy użyciu sprzętu do zadymiania
 • opracowywanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej               i kanalizacyjnej

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach dotyczących zakładu, w tym w sprawach skarg i wniosków, każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych, a pozostali pracownicy ZWiK w Młynarach każdego dnia w godzinach urzędowania.