Biuro obsługi klienta

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MŁYNARACH

14-420 MŁYNARY, UL. WARSZAWSKA 6A

TEL: 55 248-60-81, FAX: 55 248-60-38 E-MAIL: [email protected]

NIP: 5783129912 REGON: 369470228

                                    

                                         BIURO OBSŁUGI KLIENTA

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych funkcjonuje  Biuro Obsługi Klienta, które mieści się w budynku głównym ZAKŁADU WODOCIĄGÓW  I KANALIZACJI w MŁYNARACH przy ul. Warszawskiej 6A w Młynarach.

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:

Poniedziałek       7:00 – 15:00

Wtorek                7:00 – 15:00

Środa                   7:00 – 16:00

Czwartek            7:00 – 15:00

Piątek                 7:00 – 14:00

Do BOK mogą się Państwo zgłaszać ze wszystkimi sprawami, dotyczącymi usług, które świadczy ZWiK w Młynarach, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla pozostałych odbiorców.

Zakres obowiązków i kompetencji Biura Obsługi Klienta w ZWiK Młynary:

 • - udzielanie wszelkich informacji z zakresu działalności zakładu
 • -informowanie o warunkach zawierania umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • - informowanie o regulaminie świadczenia usług
 • - informowanie o taryfach za wodę i ścieki
 • - wyjaśnianie sposobu rozliczania oraz zasad płatności za wodę i ścieki
 • - przyjmowanie odczytów wskazań wodomierzy
 • - wystawianie faktur za wodę i ścieki oraz wyjaśnianie sposobu rozliczania oraz zasad płatności za wodę  i ścieki.
 • - przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących odczytów i wymian wodomierzy, rozliczeń i  faktur za wodę oraz ścieki.
 • - informowanie klienta o bieżących należnościach i ewentualnym zadłużeniu
 • - windykacja zadłużeń za wodę i ścieki (wezwania do zapłaty)
 • - wydawanie druków wniosków

 

Zakres obowiązków i kompetencji Działu Technicznego:

- przyjmowanie zgłoszeń o awariach na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych

- usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodno-kanalizacyjnych

- przyłączanie nowych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych

- udrożnianie kanalizacji za pomocą specjalistycznego sprzętu WUKO

- przyjmowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wodno-kanalizacyjnej od inwestorów

- sprawdzanie szczelności rurociągów przy użyciu sprzętu do zadymiania

-opracowywanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach dotyczących zakładu,        w tym w sprawach skarg i wniosków, każdego dnia w ramach swoich możliwości czasowych, a pozostali pracownicy ZWiK                    w Młynarach każdego dnia w godzinach urzędowania.