Sąpy

Sołtys:

Karol Jóźwiak

 

Rada Sołecka:

1. Agnieszka Ludwinowicz

2. Agnieszka Wiśniewska

3. Jadwiga Jankowska

4. Andrzej Sass

5. Wojciech Grybko


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni  1 156 ha. W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Sąpy, Olszówka, Sucha.

Liczba zamieszkujących sołectwo Sąpy

Miejscowość Sąpy zamieszkuje 95 osób, w tym:
osoby dorosłe: 79
nieletni: 16
kobiety: 52
mężczyźni: 43

Miejscowość Olszówka zamieszkuje 32 osoby. w tym:
osoby dorosłe: 25
nieletni: 7
kobiety: 16
mężczyźni: 16

Miejscowość Sucha zamieszkuje 2 osoby, w tym:
osoby dorosłe: 2
nieletni: 0
kobiety: 1
mężczyźni: 1

dane według stanu na wrzesień 2018 r.