Wsparcie dla inwestora

Władze gminy Młynary oraz pracownicy Urzędu Gminy podejmują działania stymulujące lokalną aktywność gospodarczą, rozwijając tym samym przyjazny klimat dla inwestorów. Pomagamy w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji! Jednym z podstawowych działań związanych z procedurą administracyjną w planowaniu inwestycji jest wybór dogodnej lokalizacji oraz właściwa ocena potencjału gospodarczego. W tym aspekcie Urząd Gminy Młynary zapewnia szerokie wsparcie i pomoc. Pracownicy towarzyszą inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach prawno-administracyjnych występujących w trakcie realizacji projektu. Pracownicy udostępniają niezbędne plany, dokumenty i informacje dotyczące otoczenia gospodarczo-prawnego. Inwestorzy otrzymują konkretną wiedzę i odpowiednie narzędzia znacznie usprawniające przebieg przedsięwzięcia. Ponadto przedsiębiorcy, którzy zainwestowali na terenie gminy mogą liczyć na szeroki wachlarz wsparcia w ramach opieki poinwestycyjnej.

 

Urząd Miasta i Gminy Młynary wspiera inwestorów w całym procesie inwestycyjnym:

  • przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta i gminy (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów),
  • asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu,
  • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
  • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, oraz partnerów i poddostawców,
  • opieka poinwestycyjna dla firm (wspieranie firm, które już działają na terenie gminy),

 

Zachęty lokalne:

 

Ulgi podatkowe

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w naszej gminie są zwolnienia z podatków i opłat lokalnych. Na terenie Gminy Młynary obowiązują zwolnienia zawarte w art. 1b, w art. 7 oraz art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku poz. 849 ze zm.). Dodatkowo organ podatkowy w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok objął zwolnieniem grunty i budynki lub ich części: wykorzystane na wykonanie zadań w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu; działalności bibliotecznej, zajęte na świetlice i cmentarze, wykorzystane na wykonywanie zadań w zakresie Obsługi ekonomiczno – administracyjnej i finansowo – księgowej placówek oświatowych, a także budynki pozostałe lub ich części wyłączone z gospodarstw rolnych, przekazanych w ramach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych. W podatku od środków transportowych wprowadzono także zwolnienie w wysokości 30% na środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowo – wychowawczych.

Stosuje się również zwolnienia wymienione w art. 12 ustawy o podatku rolnym (Dz.U z 2013 roku, poz. 1381). Podatnikom podatku rolnego przysługuje dodatkowo ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych wydatków zawarta w art. 13 wspomnianej ustawy.

 

Zachęty regionalne:

 

  • Centrum Obsługi Inwestora


Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.
Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel.: +48 89 512 51 70
fax: +48 89 512 91 79
www.wrota.warmia.mazury.pl

 

  • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50
fax: 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl

 

Ponadto Wsparcie oferowane przez instytucje regionalne:


Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, tel.: 89 535 02 41,

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Teofila Noniewicza 49, 16-400 Suwałki, tel.: 87 565 22 17,

Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, tel.: 55 239 34 67,

Ełcki Park Technologiczny, Podmiejska 5, 19-300 Ełk, tel.: 87 732 63 01,

Olsztyński Park Technologiczny i Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, tel.: 89 612 05 00,

Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38, 11-041 Olsztyn, tel.: 89 527 45 55,

Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości, Marka Kotańskiego 6, 10-167 Olsztyn, tel.: 513 914 689,

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Jana Heweliusza 2, 11-041 Olsztyn, tel.: 515 229 849,

 

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat
Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30
Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
e-mail: [email protected]
www: http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: [email protected]
Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32
E-mail: [email protected]
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Zachęty krajowe:

 

  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99
www: http://www.paih.gov.pl/pl, http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

 

  • Regulacje prawne

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem
https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

 

  • Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

sektor motoryzacyjny,
sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
sektor lotniczy,
sektor biotechnologii,
sektor rolno-spożywczy,
sektor nowoczesnych usług,
działalność badawczo-rozwojowa (B+R).
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje). Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne

 

Powołany został Punkt Obsługi Inwestora:

Anna Kolendo – inspektor ds. planowania przestrzennego
tel. 55 618 22 44
e-mail: [email protected]
II piętro, pok. nr 12.