Nowe przepisy dotyczące obowiazku meldunkowego

Treść


OD 2013 ROKU


UŁATWIENIA W KWESTIACH MELDUNKOWYCH


1/ Formalności związane z obowiązkiem meldunkowym można dopełnić w urzędzie przez pełnomocnika , legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej.
Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego oraz z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
2/ Możliwości „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu,
tj. nie musimy zgłaszać się do jednego urzędu w celu wymeldowania się, a następnie w drugim urzędzie załatwić sprawę zameldowania, załatwimy to podczas jednej wizyty w urzędzie.
3/ Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego zwolnieni jesteśmy od zgłaszania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz od przedkładania wojskowego dokumentu tożsamości tj. książeczki wojskowej.
4/ Termin na realizację obowiązku meldunkowego został wydłużony z 4 do 30 dni oraz zostały zniesione sankcje karne dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
5/ Wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy,
tj. osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy obowiązana jest zgłosić swój wyjazd w urzędzie.
Ponadto, od 1 stycznia 2013 roku zniesiony został :
- obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,
- obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,
- obowiązek właścicieli, sołtysów, dozorców, administratorów domów oraz zakładów do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

Zniesienie obowiązku meldunkowego przewiduje się z dniem 1 stycznia 2016 roku.


Opracował
Henryka Kowalska