Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zgodnie z uchwałą nr LXIII/435/2024 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, dotacja w ww. zakresie może być przyznana po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji do Burmistrza Miasta i Gminy Młynary na zasadach określonych w uchwale, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Młynary.

Treść przedmiotowej uchwały dostępną jest poniżej w załączniku. 

 

Załączone pliki: