Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach


             Zadanie polegało na wykonaniu modernizacji budynku stanowiącego zaplecze szatniarsko-sanitarne obiektu Orlika w Młynarach, wybudowanego w ramach Programu Moje Boisko – ORLIK 2012. W ramach przedmiotowego zadania wykonano roboty budowlane, nadzorowane przez inspektora nadzoru budowlanego.  Przeprowadzone roboty budowlane obejmowały:
- roboty dekarskie,
- termomodernizację pokrycia dachowego,
- dostosowanie do obowiązujących przepisów podjazdu dla niepełnosprawnych,
- renowację elewacji,
- roboty remontowe, w tym: remont posadzki w szatniach, remont posadzi w WC dla niepełnosprawnych, remont posadzek w biurze, magazynku, wykonanie podkładów z piasku i nowej kanalizacji podposadzkowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkami,
- wymianę ślusarki zewnętrznej i skrzydeł drzwi,
- konserwację elewacji z desek,
- wykonanie balustrady przy podjeździe dla niepełnosprawnych.
Powyższe roboty zakończono w dniu 05.10.2023 r.

Całkowity koszt zadania wyniósł  151 806,39 zł
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Województwa Warmińdko-Mazurskiego  w ramach konkursu 
Małe Granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2023 r.” w kwocie 35 000,00 zł
oraz
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – Edycja 2022 w kwocie 70 700,00 zł.