Warszewo

Sołtys:

Ernest Hofman

Rada Sołecka:

1. Krzysztof Rakoczy

2. Irena Kozłowska

3. Jerzy Łacina


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni  960 ha.

Liczba zamieszkujących sołectwo Warszewo

Miejscowość Warszewo zamieszkuje 56  osób, w tym:
osoby dorosłe: 45
nieletni: 11
kobiety: 30
mężczyźni: 26

dane według stanu na wrzesień 2018 r.