Sołectwa

Sołectwa w Gminie Młynary

Liczba osób zamieszkujących Gminę Młynary

Gminę Młynary zamieszkuje 4460 osób, w tym:
osoby dorosłe: 3595
nieletni: 865
kobiety: 2261
mężczyźni: 2199

dane według stanu na wrzesień 2018r.