Kwietnik

Sołtys:

Danuta Pych

 

Rada Sołecka:

1. Anna Łesyk

2. Wanda Antonowicz

3. Anetta Tucholska

4. Lucyna Tucholska

5. Henryk Pych

6. Bogdan Łesyk


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 840 ha.

Liczba zamieszkujących sołectwo Kwietnik

Miejscowość Kwietnik zamieszkuje 177 osób, w tym:
osoby dorosłe: 142
nieletni: 35
kobiety: 93
mężczyźni: 84

 dane według stanu na wrzesień 2018 r.