Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

 

Dlaczego w ogóle dochodzi do awarii?

 

Awarie to wypadki losowe, których nie da się ani przewidzieć, ani im zapobiec. Związane jest to z różnorodnością ich przyczyn, do których mogą należeć pojedynczo lub łącznie:

  1. Zmęczenie materiału – spowodowane ciągłymi zmianami ciśnienia wody w rurach, które zależy od zapotrzebowania i jest różne w różnych porach dnia, tygodnia, miesiąca czy nawet roku.
  2. Obciążenia i naprężenia - wywołane ruchem dużych pojazdów, czy zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi (np. mróz i odwilż), które działają na ułożone pod ziemią rury.
  3. Nadmierne ciśnienie - ze względu na ukształtowanie terenu i duże różnice wysokości między ujęciami wody a odbiorcami, powodujące tam - zwłaszcza na połączeniach - wyższe ciśnienie niż w innych miejscach sieci i tym samym większe prawdopodobieństwo utraty szczelności.
  4. Uderzenia hydrauliczne – powstające na skutek nagłej zmiany prędkości przepływu wody mogą tak silnie zadziałać na wewnętrzne ścianki rury oraz jej połączeń, że doprowadzą do pęknięcia.
  5. Wiek rurociągów – skutkuje pogorszeniem warunków przepływu wody oraz zmniejszenie odporności na uszkodzenia.
  6. Wady materiałowe - mogące powstać w procesie produkcji lub podczas transportu, czy nieprawidłowego składowania i magazynowania potrafią ujawnić się dopiero po pewnym czasie użytkowania sieci.

 

 

Jakie są objawy awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych?

 

Najczęściej zauważalnym objawem awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są wypływy wody lub ścieków. Jednak wiele awarii powstaje stopniowo i pierwsze ich objawy mogą być całkiem inne, a należą do nich m. in.:

  • zapadnięcia terenu – jezdni, chodnika, terenów zielonych, itp.
  • powstające kałuże lub mokre plamy – w dni suche,
  • nagłe pojawianie się tzw. „jeziorek” w terenach zielonych,
  • bujny wzrost zieleni w miejscach, gdzie nie ma systemów nawadniających oraz naturalnych cieków wodnych a w dłuższym okresie występują dni suche, słoneczne i bez opadów, itp.

UWAGA!!!

Zakład nie odpowiada za awarie instalacji wewnętrznych w budynkach jedno  i wielolokalowych. Jeśli zostanie zauważona awaria sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w budynku, w którym mieszkasz - natychmiast skontaktuj się z Administratorem. To w jego gestii jest naprawa instalacji wewnętrznych. Za tak powstałe ubytki wody płacą niestety wszyscy lokatorzy.

 

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Szybkość wykrycia i usunięcia awarii sieci wodno-kanalizacyjnych zależy od informacji jakie posiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Podstawowym źródłem informacji na temat awarii dla Zakładu są jej pracownicy, którzy poruszając się po terenie zgłaszają zauważone nieprawidłowości. Sieć wodno-kanalizacyjna jest jednak rozległa i dobrze ukryta, a pracownicy Zakładu nie są w stanie być codziennie we wszystkich miejscach, gdzie zlokalizowane są sieci, dlatego też jednym   z najważniejszych, o ile nie najważniejszymi źródłami informacji są mieszkańcy, którzy poruszając się po terenie są w stanie zauważyć więcej i szybciej niż nasi pracownicy.

Dlatego też Zakład ceni sobie współpracę z mieszkańcami i stara się reagować i sprawdzać wszystkie zgłoszenia, które otrzymujemy. Zgłoszenia o awariach czy podejrzeniach awarii wodociągowych i innych zdarzeń związanych z dostawą wody najlepiej kierować pod numer telefonu 500-202-895, natomiast w sprawach związanych z siecią kanalizacyjną pod numerem telefonu 723-420-101  lub na numer stacjonarny 55-248-60-81 w godzinach urzędowania Biura Obsługi Klienta w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach od 7 do 15,  w środy od 7 do 16, w piątki od 7 do 14.

Dzwoniąc należy przede wszystkim dokładnie określić miejsce zdarzenia – najlepiej podając nazwę miejscowości, ulicy i najbliżej znajdujący się numer budynku lub opis charakterystycznego punktu orientacyjnego.  Warto podać też swoje dane i numer telefonu kontaktowego, które w razie kłopotów z znalezieniem miejsca awarii posłużą do skontaktowania się w celu ustalenia tego miejsca.

Awarie można również zgłaszać poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną na pocztę mailową: [email protected]