Młynarska Wola

Sołtys:

Katarzyna Luźna

 

Rada Sołecka:

1. Kazimierz Orłowski

2. Stanisław Kołosowski

3. Tadeusz Wandrowski

4. Stanisław Wrótny

5. Romuald Abramowicz


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 1 623 ha. W skład sołectwa wchodzą miejascowości: Młynarska Wola, Bronikowo, Broniszewo, Krasinek.

Liczba zamieszkujących sołectwo Młynarska  Wola

Miejscowość Młynarska Wola zamieszkuje 209  osób, w tym:
osoby dorosłe: 167
nieletni: 42
kobiety: 105
mężczyźni: 104

Miejscowość Bronikowo zamieszkuje 34 osób, w tym:
osoby dorosłe: 29
nieletni: 5
kobiety: 22
mężczyźni: 12

Miejscowość Broniszewo zamieszkuje 18 osób, w tym:
osoby dorosłe: 12
nieletni: 6
kobiety: 9
mężczyźni: 9

Miejscowość Krasinek zamieszkuje 15 osób, w tym:
osoby dorosłe:12
nieletni: 3
kobiety: 8
mężczyźni: 7

dane według stanu na wrzesień 2018 r.