Dane kontaktowe


   Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
   ul. Dworcowa 29
   14-420 Młynary

 

tel.: (55) 248 6082
fax: (055) 248 6400
email: [email protected]

e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP

godz. pracy:

  • poniedziałek - 7:30 - 15:30
  • wtorek - 7:30 - 15:30
  • środa - 7:30 - 17:00
  • czwartek - 7:30 - 15:30
  • piątek - 7:30 - 14:00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary przyjmuje interesantów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania w Sekretariacie Urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 55 618 22 31.

Kasa Urzędu Miasta i Gminy Młynary czynna jest w godzinach: 
poniedziałek - wtorek 0800-1300
środa 0800-1400
czwartek - piątek 0800-1300
 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr. telefonu

(wewnętrzny)

Numer pokoju

Adres e-mail

     Burmistrz

Renata Bednarczyk

55 618 22 31

(sekretariat)

2

[email protected]

Sekretarz

Anna Kołodziej-Rabiczko

55 618 22 46

3

[email protected]

Referat finansowy

Skarbnik

Katarzyna Rynkowska

55 618 22 33

5

[email protected]

Stanowisko ds. rachunkowości budżetowej – Z-ca Skarbnika

Kamila Wielgus

55 618 22 33

5

[email protected]

Stanowisko ds. wynagrodzeń

Kamila Piszak

55 618 22 35

4

[email protected]

Stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych 

i oświaty

Sylwia Kaczyńska

55 618 22 35

4

[email protected]

Stanowisko ds. finansowych

Anna Dowbor

55 618 22 36

5

[email protected]

Stanowisko ds. księgowości 

i egzekucji podatku

Sylwia Kędzierska

55 618 22 35

4

[email protected]

Referat Gospodarczy

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami – Kierownik RG

Anna Kolendo

55 618 22 44

12


 [email protected]

 

 

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, ochrony środowiska i współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy

- Zastępca Kierownika RG

Kamil Szarag

55 618 22 44

12

[email protected]

Stanowisko ds. infrastruktury gminnej i spraw technicznych

Andrzej Czubiński

55 618 22 45

14

[email protected]

Stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy
i współpracy
z organizacjami pozarządowymi
i jednostkami pomocniczymi gminy
Anna Romanek 55 618 22 45 14 [email protected]

Stanowisko ds. inwestycji
 i gospodarki nieruchomościami

Ewelina Cyrankiewicz

55 618 22 32

11

[email protected]

Stanowisko ds. ochrony środowiska

 

Piotr Jurkowski

 

55 618 22 41

9

 [email protected]

 

Stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych

 

Paulina Bednarczyk
 

55 618 22 40

13

[email protected]

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i zamówień publicznych

Mirosław Sabatowski

55 618 22 39

13

[email protected]

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Mateusz Jurgielewicz

55 618 22 32

11

[email protected]

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

Liliana Paradowska

55 618 22 41

9

[email protected]

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Stanu Cywilnego

Magdalena Grochola

55 618 22 38

7

[email protected]

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. kadrowych

Katarzyna Abramowicz

55 618 22 43

10

[email protected]

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i promocji 

Dorota Jurkowska

55 618 22 41

9

[email protected]

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz archiwum

Emilia Hrypińska

55 618 22 31

1

[email protected]

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Andrzej Wiśniewski

55 618 22 41

9

[email protected]

Skontaktuj się z nami