Dane kontaktowe

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

ul. Dworcowa 29

14-420 Młynary

 

tel.: (55) 248 6082, (55) 248 6006, (55) 248 6019, (55) 249 3034

fax: (055) 248 6400

email: [email protected]

godz. pracy:

  • poniedziałek - 7:30 - 15:30
  • wtorek - 7:30 - 15:30
  • środa - 7:30 - 17:00
  • czwartek - 7:30 - 15:30
  • piątek - 7:30 - 14:00

 


 

Wykaz pracowników Urzędu

 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr. telefonu

(wewnętrzny)

Numer pokoju

Adres e-mail

Burmistrz

Renata Bednarczyk

55 618 22 31
(sekretariat)

2

[email protected]

Sekretarz

Anna Kołodziej-Rabiczko

55 618 22 46

3

[email protected]

Referat Finansowy

Skarbnik

Lilla Kiljańska

55 618 22 36

6

[email protected]

Stanowisko ds. rachunkowości budżetowej – Z-ca Skarbnika

Katarzyna Rynkowska

55 618 22 33

5

[email protected]

Stanowisko ds. wynagrodzeń

Bożena Dyl

55 618 22 33

5

[email protected]

Stanowisko ds. wymiaru podatków
i opłat lokalnych

Kamila Wielgus

55 618 22 35

4

[email protected]

Stanowisko ds. finansowych

Jadwiga Żuk

55 618 22 42

10a

[email protected]

Stanowisko ds. księgowości, egzekucji podatków i ochrony zdrowia

Sylwia Kędzierska

55 618 22 35

4

 

[email protected]

 

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego, ewidencji mienia gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kamila
Skubij

 

55 618 22 35

4

 

[email protected]

 

Referat Gospodarczy

Stanowisko ds. infrastruktury gminnej i spraw technicznych

Tadeusz Majzner

55 618 22 32

11

referatgospodarczy
@mlynary.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Anna
Romanek

Zastępstwo:

Andrzej Czubiński

55 618 22 45 14

[email protected]

 

ochronasrodowiska
@mlynary.pl

Stanowisko ds. inwestycji
i gospodarki nieruchomościami

Danuta Matusiak

55 618 22 32

11

[email protected]

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
i gospodarki gruntami

Anna Kolendo

55 618 22 44

12

[email protected]

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, ochrony środowiska
i współpracy
z jednostkami pomocniczymi gminy

Kamil Szarag

55 618 22 44

12

[email protected]

Stanowisko ds. naliczania, poboru
i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych

Ewelina Cyrankiewicz

55 618 22 40

13

[email protected]

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
i zamówień publicznych

Mirosław Sabatowski

55 618 22 39

13

[email protected]

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Mateusz Jurgielewicz

55 618 22 32

11

[email protected]

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Magdalena Grochola

55 618 22 38

7

[email protected]

Stanowiska samodzielne

Stanowisko ds. kadrowych

Katarzyna Abramowicz

55 618 22 43

10

[email protected]

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

Magdalena Wojciechowska

55 618 22 45 14 [email protected]

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, promocji i oświaty

Sylwia Kaczyńska

55 618 22 41

9

[email protected]

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz archiwum

Bożena Pierzchała

55 618 22 31

1

[email protected]

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Maciej Sękowski

55 618 22 41

9

[email protected]

Skontaktuj się z nami