Kampania EURES nt. pracy sezonowej

PRACA SEZONOWA Z EURES

#Rights4AllSeasons;  #EURESeasonalWorks

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia - EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy sezonowej w UE i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

W ramach tej kampanii Europejski Urząd ds. Pracy ELA przygotował film promujący kampanię. 

loadingŁaduję odtwarzacz...