Kadra

Dyrektor: Alina Mikołajczyk

 

Nauczycielki wychowania przedszkolnego:

oddział 3-4-latków "Tygryski": Karolina Darmofał-Niska, Agata Frąckiewicz

oddział 4-5-latków "Pszczółki": Anna Stando, Roksana Żeleźniak

oddział 5-6-latków "Motylki": Arletta Szatkowska, Alina Mikołajczyk

oddział 5-6-latków "Misie":  Magdalena Kwarta, Agata Frąckiewicz

oddział 5-6-latków "Wiewiórki": Katarzyna Czyż, Roksana Żeleźniak


 

Nauczycielki współorganizujące kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Sylwia Kubecka, Elżbieta Wardzyńska

Zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna: Karolina Wasiluk

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Magdalena Kwarta

Pedagog specjalny, w tym zajęcia rewalidacyjne: Elżbieta Wardzyńska

Język angielski: Roksana Żeleźniak

Rytmika: Anna Stando

 

Pracownicy administracji:

Agnieszka Kościelska - główna księgowa 

Urszula Osowska-Klekotka - intendentka 

 

Pracownicy obsługi:

Elżbieta Majzner - kucharka

Aneta Dietrych - pomoc kuchenna 

Dorota Snochowska - pomoc kuchenna, woźna w oddziale "Wiewiórek"

Karolina Szulgo - woźna w oddziale "Pszczółek"

Anna Ciepłucha - woźna w oddziale "Motylków"

Marta Tokarewicz - woźna w oddziale "Misiów"

Justyna Świdwa - pomoc nauczyciela w oddziale "Tygrysków"

Izabela Binkiewicz - sprzątaczka 

Andrzej Poznysz - konserwator