Kadra

Dyrektor: Alina Mikołajczyk

 

Nauczycielki wychowania przedszkolnego:

oddział 3-4-latków "Tygryski": Karolina Joanna Darmofał-Niska, Agata Teresa Frąckiewicz, Elżbieta Wardzyńska

oddział 4-5-latków "Pszczółki": Anna Stando, Arletta Szatkowska

oddział 5-6-latków "Motylki": Małgorzata Byk, Alina Mikołajczyk

oddział 5-6-latków "Misie":  Magdalena Kwarta, Agata Teresa Frąckiewicz

oddział 5-6-latków "Wiewiórki": Katarzyna Czyż, Arletta Szatkowska


 

Nauczycielki współorganizujące kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Sylwia Anna Kubecka, Elżbieta Wardzyńska

Zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: Magda Dietrych

Zajęcia rewalidacyjne: Elżbieta Wardzyńska

Pedagog specjalny: Elżbieta Wardzyńska

Rytmika: Anna Stando

 

Pracownicy administracji:

Agnieszka Barbara Kościelska - główna księgowa 

Urszula Osowska-Klekotka - intendentka 

 

Pracownicy obsługi:

Elżbieta Dorota Majzner - kucharka

Aneta Dietrych - pomoc kuchenna 

Dorota Snochowska - pomoc kuchenna

Karolina Barbara Szulgo - woźna w oddziale "Pszczółek"

Anna Ciepłucha - woźna w oddziale "Motylków"

Marta Tokarewicz - woźna w oddziale "Misiów"

Dorota Snochowska - woźna w oddziale "Wiewiórek"

Justyna Anna Świdwa - pomoc nauczyciela w oddziale "Tygrysków"

Izabela Iwona Binkiewicz - sprzątaczka 

Andrzej Poznysz - konserwator