- sekcja muzyczna

Sekcja muzyczna

Instruktor: Maja Panicz

W ramach sekcji muzycznej w Ośrodku Kultury w Młynarach odbywają się zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży.
 

Zajęcia odbywają się we wtorki w pracowni muzycznej mieszczącej się
w budynku biblioteki

     godz. 15.00- grupa dziecięca 

         godz.. 16.00- 18.00- grupa dziecięca starsza

            godz. 18.00- 20.00- grupa młodzieżowa

 

Uczestnicy zajęć biorą udział w warsztatach, koncertach, nagraniach studyjnych. Muzycy mają do swojej dyspozycji wyposażoną
w instrumenty i nagłośnienie pracownię muzyczną. 

 

Przy Ośrodku Kultury działa również wielopokoleniowy zespół folkowy INTEGRATON. Zespół koncertował m.in. podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych "Integracje"
czy Dni Chleba w Elblągu. w 2021 roku ukazała się w nakładzie 1000 egzemplarzy płyta "Dom".