- sekcja muzyczna

Sekcja muzyczna

Instruktor: Bartosz Krzywda

W ramach sekcji muzycznej w Ośrodku Kultury w Młynarach odbywają się zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży oraz instrumentalne,
w ramach których uczestnicy zajęć uczą się gry na instrumentach klawiszowych oraz perkusji.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w pracowni muzycznej mieszczącej się
w budynku biblioteki

     godz. 15.00- grupa dziecięca „SING GIRLS”

         godz.. 16.30- grupa młodzieżowa „Warmianki XD”

            godz. 18.00- instrumentaliści

 

Uczestnicy zajęć biorą udział w warsztatach, koncertach, nagraniach studyjnych. Muzycy mają do swojej dyspozycji wyposażoną w instrumenty
i nagłośnienie pracownię muzyczną. Już niedługo pracownia zostanie wzbogacona o domowe studio nagrań.

 

Przy Ośrodku Kultury działa również wielopokoleniowy zespół folkowy INTEGRATON. Zespół koncertował m.in. podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych "Integracje"
czy Dni Chleba w Elblągu. Obecnie trwają przygotowania do wydania pierwszej płyty zespołu! Płyta ukaże się latem w nakładzie 1000 egzemplarzy.