Karszewo

 

Sołtys:

Maria Kamecka

 

Rada Sołecka:

1. Wiesława Kamecka

2. Kamila Grabkowska

3. Marek Grabkowski

4. Katarzyna Szwajcar

5. Kamil Kamecki

 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 764 ha.

Liczba zamieszkujących sołectwo Karszewo

Miejscowość Karszewo zamieszkuje 106 osób, w tym:
osoby dorosłe: 81
nieletni: 25
kobiety: 50
mężczyźni: 56

dane według stanu na wrzesień 2018r.