Młynary

Sołtys:  

Radosław Kiwilsza

 

Rada Sołecka:

1. Monika Lisowska

2. Halina Lichołat

3. Wojciech Karczewski

4. Przemysław Rozental

5. Radosław Lisowski

6. Arkadiusz Czernik


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 276 ha. 

Liczba zamieszkujących sołectwo Młynary

Miasto Młynary zamieszkuje 1771  osób, w tym:
osoby dorosłe: 1452
nieletni: 319
kobiety: 906
mężczyźni: 865

dane według stanu na wrzesień 2018 r.