Raport o stanie Gminy Młynary

Raport o stanie gminy Młynary został opracowany w oparciu ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. i jest podsumowaniem działalności Burmistrza, w szczególności w realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Opracowany został na podstawie informacji przekazanych przez pracowników Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych i instytucji. Przedstawia sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, zagospodarowania przestrzennego, społeczeństwa oraz zarządzania gminą. Zawiera również dane o budżecie gminy, dochodach i wydatkach. Raport pozwala w sposób obiektywny przyjrzeć się tendencjom rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w różnych sferach życia gminy Młynary.

Informacje zawarte w raporcie umożliwią mieszkańcom gminy poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat jej przyszłości.

Raport o stanie Gminy Młynary: