Kurowo Braniewskie

Sołtys:

Witold Falkowski

 

Rada Sołecka:

1.Beata Ponichtera

2. Jolanta Wielgosik

3. Marta Wodzyńska

4. Piotr Wierciński

5. Andrzej Paradowski

6. Aniela Paczuska


Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 1 663 ha. W skład sołectwa wchodzą miejscowości Kurowo Braniewskie i Myśliniec.

Liczba zamieszkujących sołectwo Kurowo Braniewskie

Miejscowość Kurowo Braniewskie zamieszkuje 282 osób, w tym:
osoby dorosłe: 233
nieletni: 49
kobiety: 150
mężczyźni: 132

 

 dane według stanu na wrzesień 2018 r.