Mikołajki

Sołtys:

Łukasz Iwaniec

 

Rada Sołecka:

1. Oksana Ostrowska

2. Małgorzata Prusik

3. Olga Orlicka

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 412 ha. W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Mikołajki, Janiki Pasłęckie.

Liczba zamieszkujących sołectwo Mikołajki

Miejscowość Mikołajki zamieszkuje 40 osób, w tym:
osoby dorosłe: 32
nieletni: 8
kobiety: 17
mężczyźni: 23

Miejscowość Janiki Pasłęckie zamieszkuje 32 osób, w tym:
osoby dorosłe: 24
nieletni: 8
kobiety: 15
mężczyźni: 17

dane według stanu na wrzesień 2018 r.