Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz Budowa sieci wodociągowych

Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo polega na budowie 6,455 km sieci wodociągowej i  0,127 km sieci kanalizacji sanitarnej. 

Celem projektu: zapewnienie dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji zbiorowej poprzez budowę 6,455 km sieci wodociągowej i  0,127 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Młynary.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.