Przewodniczący

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach kadencji 2024-2029

Karol Jóźwiak

e-mail: [email protected]