Przewodniczący

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach kadencji 2018-2023

Karol Jóźwiak

e-mail: [email protected]