Sokolnik

Sołtys:

Dariusz Skoczylas

 

Rada Sołecka:

1. Anna Tomaszewicz

2. Mirosław Kulpiński

3. Krystian Czubiński


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni  832 ha.

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 498 ha.

Liczba zamieszkujących sołectwo Sokolnik

Miejscowość Sokolnik zamieszkuje 64 osoby, w tym:
osoby dorosłe: 52
nieletni: 12
kobiety: 28
mężczyźni: 36

dane według stanu na wrzesień 2018 r.