O projekcie: "Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego"

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wiele działań, które przyczynią się do poprawy atrakcyjności Miasta Młynary. Po stronie Gminy Młynary przewidziano zagospodarowanie terenu przy ruinach dawnego młyna wodnego w Młynarach, stanowiącego symbol miasta,  w tym: nowe chodniki, ławki, oświetlenie, a także miniatury przedstawiające obiekty historyczne. Zaplanowano również budowę sceny plenerowej, której elementem będzie odwzorowanie koła młyńskiego historycznego młynu. 

Oprócz części infrastrukturalnej, partnerzy zaplanowali również szereg wydarzeń i inicjatyw na rzecz rozwoju partnerstwa i wspólnych produktów turystycznych. Zaplanowano między innymi festiwale oraz plenery rzeźbiarskie, w których udział wezmą lokalni rzeźbiarze. W ramach tego wydarzenia powstaną rzeźby, które ustawione będą w nowopowstałych parkach miniatur. Oprócz tzorganizowane zostaną warsztaty, których efektem będzie opracowanie wspólnego produktu turystycznego w formie elektronicznej oraz drukowanej publikacji. Turystom odwiedzającym parki miniatur, czas uświetniały będą także gry w formie tzw. questów. Zwieńczeniem  projektu  będzie organizacja w Młynarach konferencji kończącej i podsumowującej osiągniete efekty.

Aktualności na temat projektu można znaleźć pod TYM LINKIEM

Projekt nr  PR/1/081/2018 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Ta publikacja została stworzona ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Za jej treść odpowiada wyłącznie Gmina Młynary i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.