Dane kontaktowe

   Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
   ul. Dworcowa 29
   14-420 Młynary

 

tel.: (55) 248 6082
fax: (055) 248 6400
email: [email protected]

godz. pracy:

  • poniedziałek - 7:30 - 15:30
  • wtorek - 7:30 - 15:30
  • środa - 7:30 - 17:00
  • czwartek - 7:30 - 15:30
  • piątek - 7:30 - 14:00

 Wykaz pracowników Urzędu

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr. telefonu

(wewnętrzny)

Numer pokoju

Adres e-mail

Burmistrz

Renata Bednarczyk

55 618 22 31
(sekretariat)

2

[email protected]

Sekretarz / Zastępca Burmistrza

Anna Kołodziej-Rabiczko

55 618 22 46

3

[email protected]

Referat Finansowy

Skarbnik

Katarzyna Rynkowska

55 618 22 33

5

[email protected]

Stanowisko ds. rachunkowości budżetowej
– Z-ca Skarbnika

Kamila Wielgus

55 618 22 33

5

[email protected]

Stanowisko ds. wynagrodzeń i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kamila Piszak

55 618 22 35

4

[email protected]

Stanowisko ds. wymiaru podatków,
opłat lokalnych i oświaty

Sylwia Kaczyńska

55 618 22 35

4

[email protected]

Stanowisko ds. księgowości, egzekucji podatków

Sylwia Kędzierska

55 618 22 35

4

 

[email protected]

 

Stanowisko ds. finansowych

Anna Dowbor 

55 618 22 42

10a

[email protected]

Referat Gospodarczy

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
i gospodarki gruntami
- Kierownik Referatu Gospodarczego
Anna Kolendo

55 618 22 44

12

[email protected]
Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
i współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy
- Zastępca Kierownika Referatu Gospodarczego

Kamil Szarag

55 618 22 44

12

[email protected]

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
i zamówień publicznych

Mirosław Sabatowski

55 618 22 39

13

[email protected]

Stanowisko ds. infrastruktury gminnej i spraw technicznych

Tadeusz Majzner

55 618 22 45

14

referatgospodarczy
@mlynary.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Anna
Romanek

Zastępstwo:

Andrzej Czubiński

55 618 22 45 14

[email protected]

 

ochronasrodowiska
@mlynary.pl

Stanowisko ds. inwestycji
i gospodarki nieruchomościami

Danuta Matusiak

55 618 22 32

11

[email protected]

Stanowisko ds. naliczania, poboru
i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych

Ewelina Cyrankiewicz

Zastępstwo:

Emilia Hrypińska

55 618 22 40

13

odpa[email protected]

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Mateusz Jurgielewicz

55 618 22 32

11

[email protected]

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i gospodarki komunalnej

Magdalena Wojciechowska

55 618 22 45 14 [email protected]

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Magdalena Grochola

55 618 22 38

7

[email protected]

Stanowiska samodzielne

Stanowisko ds. kadrowych
koordynator ds. dostępności

Katarzyna Abramowicz

55 618 22 43

10

[email protected]

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej,
funduszu sołeckiego, promocji
i ochrony zdrowia

Dorota Jurkowska

55 618 22 41

9

[email protected]

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz archiwum

Bożena Pierzchała

55 618 22 31

1

[email protected]

Informatyk

Andrzej Wiśniewski

55 618 22 41

9

[email protected]

Skontaktuj się z nami