Lista Radnych

Skład Rady Miejskiej w Młynarach
kadencji 2024-2029

 

Rada Miejska w Młynarach

 1. Karol Jóźwiak - Przewodniczący Rady
 2. Agnieszka Kościelska - Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Małgorzata Dzięcioł
 4. Andrzej Florczyk
 5. Elżbieta Goryszewska
 6. Radosław Kiwilsza
 7. Justyna Korwel
 8. Halina Lichołat
 9. Krzysztof Łowczak
 10. Daniel Paczuski
 11. Adam Piech
 12. Magdalena Romanek
 13. Piotr Walczak
 14. Tadeusz Wandrowski

 

Komisja Rewizyjna

 1. Andrzej Florczyk - Przewodniczący
 2. Elżbieta Goryszewska
 3. Andrzej Szczerbiak

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury

 1. Agnieszka Kościelska - Przewodnicząca
 2. Tadeusz Wandrowski - Wiceprzewodniczący
 3. Małgorzata Dzięcioł
 4. Elżbieta Goryszewska
 5. Radosław Kiwilsza
 6. Justyna Korwel
 7. Krzysztof Łowczak
 8. Magdalena Romanek
 9. Piotr Walczak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Młynarach

 1. Małgorzata Dzięcioł - Przewodnicząca
 2. Daniel Paczuski - Wiceprzewodniczący
 3. Halina Lichołat
 4. Tadeusz Wandrowski

Skład Rady Miejskiej w Młynarach
kadencji 2018-2023

 

Rada Miejska w Młynarach

 1. Karol Jóźwiak - Przewodniczący Rady
 2. Małgorzata Dzięcioł - Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Regina Chabros-Dusza
 4. Krzysztof Fiodorowicz
 5. Andrzej Florczyk
 6. Beata Kmito
 7. Jarosław Kopyciński
 8. Justyna Korybska
 9. Agnieszka Kościelska
 10. Anna Maciuszonek
 11. Katarzyna Mała
 12. Tadeusz Małecki
 13. Jadwiga Orłowska
 14. Maria Słomska
 15. Tadeusz Wandrowski

 

Komisja Rewizyjna

 1. Agnieszka Kościelska - Przewodniczący
 2. Andrzej Florczyk - Wiceprzewodniczący
 3. Beata Kmito

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury

 1. Regina Chabros-Dusza - Przewodniczący
 2. Jadwiga Orłowska - Wiceprzewodniczący
 3. Małgorzata Dzięcioł
 4. Krzysztof Fiodorowicz
 5. Anna Maciuszonek
 6. Tadeusz Małecki
 7. Justyna Korybska
 8. Katarzyna Mała

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Młynarach

 1. Beata Kmito - Przewodniczący
 2. Tadeusz Wandrowski - Wiceprzewodniczący
 3. Regina Chabros-Dusza
 

Kadencja 2014-2018

Rada Miejska w Młynarach

1. Stanisława Szczepaniak - Przewodniczący Rady
2. Renata Bednarczyk -  Wiceprzewodniczący Rady
3. Halina Dziechciejewska
4. Agnieszka Kościelska
5. Maria Słomska
6. Anna Maciuszonek
7. Jerzy Łesyk
8. Małgorzata Dzięcioł
9. Bogdan Sawko
10. Karol Jóźwiak
11. Halina Gajewska
12. Andrzej Łowczak
13. Waldemar Mościcki
14. Adam Wróbel
15. Jarosław Kopyciński
 

 Komisja Rewizyjna

1. Maria Słomska - Przewodniczący
2. Karol Jóźwiak
3. Halina Gajewska 

 

Komisja Polityki Socjalnej
 
1. Adam Wróbel - Przewodniczący
2. Małgorzata Dzięcioł
3. Halina Dziechciejewska
4. Renata Bednarczyk
5. Anna Maciuszonek
6. Karol Jóźwiak
7. Bogdan Sawko
 
 
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 
1. Agnieszka Kościelska - Przewodniczący
2. Andrzej Łowczak
3. Waldemar Mościcki
4. Jarosław Kopyciński
5. Maria Słomska
6. Jerzy Łesyk
7. Adam Wróbel
8. Małgorzata Dzięcioł
9. Halina Gajewska

 


Kadencja 2010-2014

 1. Boll Grzegorz - Przewodniczący Rady
 2. Grochola Anna
 3. Chechłowski Jerzy
 4. Jankowski Mariusz
 5. Kędzierska Jolanta
 6. Kiljański Paweł
 7. Kleczkowska Anna
 8. Kolendo Wiktor
 9. Kopyciński Jarosław
 10. Łesyk Jerzy
 11. Sadłek Jerzy
 12. Słomska Maria
 13. Starczewski Eugeniusz
 14. Zaleski Janusz
 15. Zienowicz Edmund

Kadencja 2006-2010

 

 1. Perlejewski Mariusz - Przewodniczący Rady
 2. Boll Grzegorz
 3. Chechłowski Jerzy
 4. Dzięcioł Małgorzata
 5. Grech-Tyszkiewicz Halina
 6. Kolator Wioletta
 7. Łesyk Jan
 8. Łesyk Jerzy
 9. Łowczak Andrzej
 10. Sadłek Jerzy
 11. Słomska Maria
 12. Starczewski Eugeniusz
 13. Waśniewski Stanisław
 14. Wróbel Adam
 15. Zienowicz Edmund

    
Komisje Stałe Rady Miejskiej

 
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

 1. Kolator Wioletta - Przewodnicząca
 2. Chechłowski Jerzy
 3. Łesyk Jerzy
 4. Słomska Maria
 5. Starczewski Eugeniusz
 6. Wasniewski Stanisław
 7. Wróbel AdamKomisja Rewizyjna

 1. Halina Grech-Tyszkiewicz - Przewodnicząca
 2. Dzięcioł Małgorzata
 3. Łesyk Jerzy
 4. Waśniewski Stanisław

    
Komisja Polityki Socjalnej

 1. Łowczak Andrzej - Przewodniczący
 2. Boll Grzegorz
 3. Dzięcioł Małgorzata
 4. Grech-Tyszkiewicz Halina
 5. Łesyk Jan
 6. Słomska Maria
 7. Starczewski Eugeniusz
 8. Wróbel Adam
 9. Zienowicz Edmund