Stare Monasterzysko

Sołtys:

Katarzyna Życińska

 

Rada Sołecka:

1. Krystyna Iwanicka

2. Waldemar Mościcki

3. Marek Bućko


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 832 ha.

Liczba zamieszkujących sołectwo Stare Monasterzysko

Miejscowość Stare Monasterzysko zamieszkuje 46 osób, w tym:
osoby dorosłe: 36
nieletni: 10
kobiety: 25
mężczyźni: 21

 dane według stanu na wrzesień 2018r.